Είκοσι χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει φέτος η Cosmos Business Systems. Η ιστορία της εταιρείας χωρίζεται σε δύο διακεκριμένες χρονικές περιόδους: στην πρώτη από το 1988 έως το 2000, λειτούργησε ως επιχείρηση λιανικών πωλήσεων με έδρα στην οδό Στουρνάρη.

Η δεύτερη ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2000, οπότε και εξαγοράστηκε από τους σημερινούς μετόχους (στους οποίους περιλαμβάνονται στελέχη της αγοράς με παρουσία από το 1984 καθώς και οι εταιρείες Info-Quest και Vodafone) και λειτουργεί ως εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με προσωπικό που αριθμεί αυτή την στιγμή 110 άτομα και κύκλο εργασιών στα 19,5 εκ ευρώ το 2007 και με πρόβλεψη για 23 εκ ευρώ το 2008.