Μπορεί η τεράστια διείσδυση της Πληροφορικής να την καθιστά δεδομένη και οι προβλέψεις να κάνουν λόγο για εξαφάνιση του τμήματος ΙΤ όπως το ξέρουμε, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια «μετεξέλιξη» την οποία επιβάλλει η ίδια η φύση της Πληροφορικής.

Εξαιρώντας τη δεκαετία του ’70, όπου οι Η/Υ ήταν μια nice-to-have προσθήκη για όσες εταιρείες είχαν την οικονομική δυνατότητα, η αυξανόμενη εξάρτηση από το τμήμα «μηχανογράφησης» άρχισε ουσιαστικά τη δεκαετία του ’80, όταν η έννοια του distributed computing μετουσίωσε την ανάγκη μεταφοράς της υπολογιστικής ισχύος από το computer room στο πραγματικό σημείο χρήσης.

Τo ’90, η επανάσταση του PC άλλαξε δραματικά τον τρόπο διάθεσης των υπολογιστών, δημιουργώντας για πρώτη φορά ανάγκη διαχείρισης των όλο και αυξανόμενων απαιτήσεων.

Το δικτυωμένο PC έγινε πλέον ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα ενός γραφείου. Ο εντυπωσιακός αντίκτυπος της χρήσης της πληροφορίας έστρεψε το βλέμμα από το data processing στο information management, οδηγώντας την Πληροφορική στη πρώτη γραμμή. Ο ρόλος του ΙΤ Manager, και αργότερα του CIO, γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ των χρηστών γραφείου και των τεχνικών και ανέλαβε να διαχειριστεί τις γεωμετρικά αυξανόμενες ποσότητες μηχανών και δεδομένων αλλά και πολύπλοκα project υλοποίησης ERP συστημάτων που κάλυπταν όλο τον οργανισμό.

Οσο αυξάνονταν οι τεχνικές καινοτομίες στον καινούργιο αιώνα και συνεπώς η διεισδυτικότητα της Πληροφορικής, τόσο μεταλλασσόταν ο ρόλος του ΙΤ. Από τη συντήρηση των line printers της δεκαετίας του ’70, στην αναρρίχηση των εταιρικών οργανογραμμάτων. Φυσικό επακόλουθο, η εξέλιξη του ρόλου του CIO σε renaissance man με κυρίαρχο χαρακτηριστικό του την ικανότητα συνδυασμού των καινοτόμων πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας εντός του εταιρικού πλαισίου. Κάτι που πριν από τρείς δεκαετίες φαινόταν αδιανόητο, τώρα είναι το αυτονόητο.


Τι επιφυλάσσει το μέλλον για το ΙΤ;
Κι αν σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; Θα υπάρχουν τμήματα Πληροφορικής ύστερα από δέκα χρόνια; Και ποιοι θα τα στελεχώνουν;

Σήμερα, υπάρχει τόσο λογισμικό στην αγορά ικανοποιώντας τόσο ποικίλες ανάγκες που αμφιβάλλω αν το ½ αυτών μπορεί να χαρακτηριστεί ως «καθαρό» ΙΤ.

Η διείσδυση είναι τόσο μεγάλη, που μόνο το 23% των επεξεργαστών που κατασκευάζει η Intel χρησιμοποιείται εντός Η/Υ, ενώ το υπόλοιπο 77% σε ηλεκτρικά καταναλωτικά είδη. Η Πληροφορική τείνει να αναπτυχθεί και να επεκταθεί τόσο πολύ, ώσπου τελικά θα θεωρείται -αν δεν θεωρείται ήδη- δεδομένη και ως συνέπεια θα γίνει αόρατη.

Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η ίδια η φύση της Πληροφορικής που χαρακτηρίζεται από δραστικές και συνεχόμενες αλλαγές δημιουργεί τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγέλματος. Το τμήμα Πληροφορικής, όπως το ξέρουμε σήμερα, αργά ή γρήγορα θα σταματήσει να υφίσταται.

Σύμφωνα με την Gartner, το 90% των job descriptions σε τμήματα Πληροφορικής των Global 1000, θα έχουν αντικατασταθεί έως το 2015 από αυτόματες διαδικασίες ή θα έχουν περάσει σε καθεστώς outsource ή θα έχουν απορροφηθεί από άλλα business units. Επίσης, στο 30% των εταιρειών δεν θα προβλέπεται θέση CIO. Ομως, το ΙΤ εντός της εταιρείας δεν θα εξαφανιστεί, αλλά θα μετεξελιχθεί σε συντελεστή βελτίωσης των διαδικασιών. Συνεπώς, δεν μιλάμε για λιγότερες, αλλά για διαφορετικές θέσεις εργασίας.

Η καινούργια πραγματικότητα
Η «εποχή της πληροφορίας» θα εστιάσει πλέον στο information του ΙΤ και θα δημιουργήσει την ανάγκη για νέους ρόλους και νέες εξειδικεύσεις. Θα επιβάλει επαγγελματίες με χαρακτηριστικά business-process architect, δηλαδή αναλυτές που θα συστήνουν νέους τρόπους επιχειρηματικής καινοτομίας στο επίπεδο της διαδικασίας, θα επανασχεδιάζουν τη ροή της πληροφορίας και θα δένουν την επιχειρηματική με την συστεμική αρχιτεκτονική. Οι νέοι ρόλοι που θα διαμορφωθούν, θα φέρουν απόλυτη εξειδίκευση και το ΙΤ θα αρχίσει να μοιάζει ακόμη πιο πολύ με την Ιατρική.

Οι άνθρωποι του ΙΤ για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις θα πρέπει να παραμείνουν εύστροφοι και ευκίνητοι, ενώ οι επενδύσεις θα πρέπει να μετατοπιστούν σε ευέλικτες και εύκολα προσαρμόσιμες τεχνολογίες (XML, Web, workflow) με σημείο σύγκλισης τον αυτοματισμό και την ενοποίηση των διαδικασιών.

Τέλος, το τμήμα Πληροφορικής θα πρέπει να επανασχεδιασθεί, ώστε να επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση των ανθρώπων και της τεχνολογίας σε κάθε επικείμενη αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η άμεση αναγνώριση κάθε ανταγωνιστικής ευκαιρίας θα αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για όσους δράττονται της ευκαιρίας και το ΙΤ πρέπει να είναι εκεί.