Συχνά πυκνά διακρίνουμε τις πλέον εμβληματικές πρωτοβουλίες για το έτος 2020 που οραματίζονται την εικόνα της βιομηχανίας της Πληροφορικής, τη διείσδυσή της σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τη δια βίου ανάπτυξη «ψηφιακών δεξιοτήτων».

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε κινείται και η 10ετής αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. με την πρωτοβουλία Europe 2020 και Digital Agenda for Europe με σκοπό να διασφαλιστεί ένα σαφές ψηφιακό θεματολόγιο με βιώσιμους στόχους για τα κράτη μέλη της.

Η επιδίωξη της Ε.Ε. για δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς βασισμένης σε υψηλές ευρυζωνικές ταχύτητες σύνδεσης και σε διαλειτουργικές εφαρμογές περιγράφεται στα ακόλουθα σημεία. * Ολοι οι πολίτεςτης Ε.Ε. να διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση έως το 2013. *Οι πολίτες της Ε.Ε. να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες 30 Mbps ή άνω έως το 2020. * 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων να έχει πρόσβαση σε διαδικτυακές συνδέσεις άνω των 100 Mbps έως το 2020.

Ανάλογη πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο προωθεί η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» όπου η διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα στην διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους έλληνες πολίτες, την υλοποίηση έργων online health, το cross-border eCommerce που συνοδεύεται και με την αύξηση ασφάλειας συστημάτων.

Παράλληλα, οφείλουμε να οραματιστούμε τους τρόπους με τους οποίους το ITSM2020 θα αποτελεί τη ζωογόνο δύναμη της σύγχρονης επιχείρησης. Ρίχνοντας μια προσωπική ματιά στη γενιά του ITSM2020, αυτό που μας εξασφαλίζει είναι η συνεχής διαδικτυακή σύνδεση από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή με περιορισμένο κόστος.

Τουλάχιστον 50% του εθνικού πληθυσμού θα διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τα αιτήματά του ως χρήστης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι ιστοσελίδες θα έχουν επικεντρωθεί στο app-ification τους ώστε να είναι προσπελάσιμες από ηλεκτρονικές συσκευές ενώ οι σημερινοί service providers θα έχουν εξελιχθεί σε service brokers, ικανοί να παρέχουν στους πελάτες τους λύσεις από μια πληθώρα υπηρεσιών, σύμφωνες με τις επιχειρησιακές πολιτικές.

Ολα αυτά θα διεξάγονται σε ένα πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας 20% συγκριτικά με τα σημερινά δεδομένα κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.