Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα επιτυχημένα παραδείγματα Μυτιληναίου και Τιτάνα

Με στόχο να ενημερώσει τις επιχειρήσεις για τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν οι λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε πολλά και διαφορετικά πεδία, ο ΣΕΒ αναλαμβάνει μία σειρά πρωτοβουλιών.

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει και η έκδοση ενός οδηγού για την ΤΝ προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν σε πρακτικούς όρους την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες παραγωγής και διοίκησης, αλλά και τις ωφέλειες που μπορούν να καρπωθούν καθώς και τους πλέον αποδοτικούς τρόπους εισαγωγής των ΑΙ εργαλείων στην καθημερινότητά τους.

Προκειμένου να δείξει στην πράξη όσα υποστηρίζει, ο ΣΕΒ παρουσίασε επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων που άντλησαν σημαντικά οφέλη από την υιοθέτηση της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, ξεχωρίζοντας, μεταξύ άλλων την Μυτιληναίος και τον Τιτάνα. Ειδικότερα, στο πρώτο παράδειγμα, γίνεται ανάλυση στα ψηφιακά δίδυμα (digital twins): Ιδιόκτητες, εξατομικευμένες εφαρμογές στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος ψηφιακών διδύμων για το χυτήριο αλουμινίου, τον μύλο άλεσης βωξίτη και το διυλιστήριο, συλλέγουν δεδομένα με τεχνολογίες ΙοΤ (πχ κραδασμοί, κατανάλωση πρώτης ύλης, συσχετίσεις διαφορετικών παραμέτρων λειτουργίας εγκαταστάσεων, κ.ά.), τροφοδοτούν και βελτιώνουν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, και προτείνουν ενέργειες προληπτικής συντήρησης, οργάνωσης παραγωγής, και άλλες ρυθμίσεις. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά στην προβλεπτική συντήρηση στη βιομηχανία τσιμέντου ΤΙΤΑΝ. Εργαλεία ΤΝ, σε συνδυασμό με αισθητήρες και εφαρμογές ΙοΤ, παραμετροποιούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής και διανομής του τσιμέντου. Επιτρέπουν την παρακολούθηση, μέτρηση και συλλογή δεδομένων από διαφορετικά τμήματα των εγκαταστάσεων, από την εξαγωγή πρώτων υλών μέχρι τη φόρτωση. Τα δεδομένα μεταφράζονται σε δείκτες απόδοσης, σε πραγματικό χρόνο. Οι αλγόριθμοι πραγματοποιούν συνεχείς προσαρμογές στις λειτουργικές παραμέτρους του εξοπλισμού με βάση τις προβλέψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα οφέλη
Οι λύσεις ΤΝ προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε διαφορετικά πεδία, σημειώνει σχετικά ο ΣΕΒ. Όπως επισημαίνει, οι επιχειρήσεις που τις έχουν υιοθετήσει καταγράφουν πρακτικά οφέλη που περιλαμβάνουν: 17% υψηλότερα περιθώρια κέρδους, 13% υψηλότερη κερδοφορία, 12% εξοικονόμηση καυσίμων, 10% επιτάχυνση της διάθεσης προϊόντων στην αγορά, αύξηση μεριδίου αγοράς, βελτιωμένη εμπειρία πελάτη και αναβαθμισμένη παραγωγικότητα εργαζομένων. Ωστόσο, παραμένουν λίγες καθώς σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του BusinessPulse, δεν ξεπερνούν το 12% του συνόλου.

Χάσμα μεταξύ ΑΕΙ και αγοράς εργασίας – Μεγάλα κενά στην πληροφορική

Ενδεικτικά της απουσίας διασύνδεσης μεταξύ ΑΕΙ και αγοράς εργασίας είναι τα αποτελέσματα μελέτης της ΕΥ. Συγκεκριμένα, η μελέτη «Mind the Gap: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας» της ΕΥ Ελλάδος, του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Endeavor Greece αναδεικνύει το γεγονός ότι από τα 430 πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας μόλις τα 219 προσφέρουν στους αποφοίτους τους άμεσες προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, την ώρα που οι μεγαλύτερες ανάγκες για καταρτισμένο προσωπικό παρουσιάζονται στην Πληροφορική.

Χαρακτηριστικά, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τα τμήματα με έμφαση στις σπουδές STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), αποτελούσαν το 30,7% του συνόλου των τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων, ποσοστό ικανοποιητικό σε σχέση με άλλες χώρες. Ωστόσο, παρατηρείται ακόμη έλλειψη σε απόφοιτους πληροφορικής – ενός κλάδου με ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία – παρά τα 36 εξειδικευμένα τμήματα και τα 148 μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν.

Επίσης οι κλάδοι που αναζητούν τους περισσότερους υπαλλήλους, είναι η πληροφορική (32,5%), ο ξενοδοχειακός τομέας και η εστίαση (12,2%), και οι επαγγελματικές υπηρεσίες (12%), ενώ ακολουθούν το λιανικό εμπόριο (5,4%) και οι τηλεπικοινωνίες (4,9%). Η μελέτη διαπιστώνει, επίσης, ότι από τα 430 πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας, μόνο τα 219 (51%) είναι προσανατολισμένα στο παραγωγικό αναπτυξιακό άλμα της Ελλάδας, παρέχοντας στους απόφοιτους άμεσες προοπτικές απασχόλησης στην ιδιωτική οικονομία.

Ενδεικτικά, σε 42 τμήματα οι απόφοιτοι έχουν ως κύρια (ή μοναδική) επαγγελματική αποκατάσταση μια θέση στο Δημόσιο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα μεταπτυχιακά προγράμματα, όπου, ενώ καταγράφεται ποσοτική επάρκεια ως προς τον αριθμό και τους φοιτητές των προγραμμάτων, διαπιστώνεται υπερσυγκέντρωση στις Επιστήμες Υγείας και στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η Pylones Hellas αναδιαμορφώνει το εμπορικό της τμήμα

Η Pylones Hellas προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές του εμπορικού τμήματός της. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιναρδάκης αναλαμβάνει τον ρόλο του Chief Commercial Officer (CCO), διατηρώντας τη συνολική ευθύνη του εμπορικού τμήματος, αλλά παράλληλα συμμετέχει ενεργά στον στρατηγικό σχεδιασμό, την έρευνα και την ανάλυση της αγοράς, καθώς και τον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι εμπορικές δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τους στόχους της.

Ακόμη, είναι υπεύθυνος στο να εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία και τον συντονισμό του τμήματος πωλήσεων με την ομάδα marketing, ώστε να δημιουργούνται και να αξιοποιούνται ευκαιρίες που οδηγούν στην επίτευξη των κοινών εταιρικών στόχων.

Στην ιεραρχική δομή του τμήματος προστέθηκε ένα ενδιάμεσο επίπεδο, εκείνο του Sales Manager / Private Sector. Τον συγκεκριμένο ρόλο ανέλαβε ο Δημήτρης Φατσιλέτος, ο οποίος μεριμνά για την οργάνωση και καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων ιδιωτικού τομέα, και την επίτευξη των εμπορικών της στόχων, διατηρώντας και αναπτύσσοντας, παράλληλα, ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας.

ΟΤS: Νέα σύμβαση με το δήμο Χανίων

Στην ανάληψη έργου που αφορά την έξυπνη στάθμευση στον Δήμο Χανίων προχώρησε η ΟΤS. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης παρόδοια, αποτροπής στάθμευσης και ζωνών στάθμευσης, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις έξυπνης πόλης» του δήμου Χανίων.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 396.821 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι δύο πλευρές έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Χανίων i- PARK, το οποίο λειτουργεί από το 2022.

Ο ΣΕΠΒΕ μετονομάζεται και γυρίζει νέα σελίδα στην ιστορία του

Σε μια κίνηση για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) μετονομάστηκε σε Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ).

Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, με στόχο την εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των εταιρειών πληροφορικής σε όλη τη χώρα. Το 2024 αποτελεί ορόσημο για τον ΣΕΤΠΕ, καθώς φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυσή του το 1994.

Ο Σύνδεσμος, από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της τεχνολογίας πληροφορικής στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη του κλάδου.

Η μετονομασία σε ΣΕΤΠΕ συμβολίζει την εστίαση του Συνδέσμου στη συνολική ενίσχυση του τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής στη χώρα και τη δέσμευση του να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο για τις επιχειρήσεις του κλάδου, προωθώντας τις ανάγκες τους και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

ΣΕΠΕ: Να ανασταλούν άμεσα τα πρόστιμα για τη διασύνδεση ERP με POS

Eπιστολή σχετικά με την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης ERP με POS απέστειλε προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Ζητεί να ανασταλεί άμεσα η επιβολή των προστίμων, καθώς δεν αφορούν σε παραβάσεις ή παραπτώματα των επιχειρήσεων, αλλά σε αδυναμία των προμηθευτών τους να τους εξυπηρετήσουν (στη συγκεκριμένη περίπτωση να διασυνδέσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα με τους αντίστοιχους εξοπλισμούς) για σειρά λόγων που παραθέτει, τονίζοντας πως «είναι συνεπώς άδικο και αδικαιολόγητο για χιλιάδες επιχειρήσεις».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή: «Δυστυχώς, λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας ανθρώπινων πόρων από τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη, δεν ήταν δυνατόν να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή ακόμη και σήμερα η έγκαιρη διασύνδεση των επιχειρήσεων, χωρίς να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στην ομαλή, καθημερινή λειτουργία τους. Παράλληλα, δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι στο σύνολο του διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός – συμβατός με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (POS και φορολογικοί μηχανισμοί), για να διεξαχθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, πριν την εγκατάσταση στα παραγωγικά συστήματα των επιχειρήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις Πληροφορικής βρίσκονται ήδη στη φάση των απαραίτητων δοκιμών υλοποίησης της Α.1155/13.10.2023 σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (ΣΕΚΤ και NSPs) και μόλις αποπερατωθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων, θα αρχίσουν τις ενημερώσεις των λογισμικών στους πελάτες τους». Ο ΣΕΠΕ ζητεί να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις σε σταδιακή υλοποίηση των διασυνδέσεων, όπου αυτό είναι εφικτό.

Bosch Bytes Athens: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη διεθνής ημερίδα Bosch Bytes, στην Αθήνα. Στο επίκεντρό της βρέθηκε η δυναμική πλοήγηση της Ελλάδας στον ψηφιακό χάρτη, καθώς και οι στρατηγικές αλλαγές που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον επιχειρηματικό κλάδο διεθνώς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι ομιλίες στελεχών της Bosch SDS αλλά και εκπροσώπων
επιχειρήσεων, οι οποίοι μετέφεραν στους παρευρισκόμενους την εικόνα της παγκόσμιας κατάστασης που έχει δημιουργήσει η ψηφιοποίηση.

Ακόμα, οι ομιλητές εστίασαν στο πώς αξιοποιεί τη δυναμική της η χώρα μας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η Ελλάδα έχει την προοπτική να αναδειχθεί σε σημαντικό κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στη διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκαν θέματα όπως οι διεθνείς τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και πώς αυτές έχουν μεταμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών εταιριών, ενώ έγιναν αναφορές στους 5 βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού, την τεχνολογία, το HR, τη βιωσιμότητα, την εικονική πραγματικότητα και το core digital αλλά και η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Microsoft Envision – καλωσορίσατε στην εποχή του Copilot

Πλουσιότατη ως περιεχόμενο, μακρά ως διάρκεια (οκτώ ώρες), αποκαλυπτική ως προς τα μελλούμενα και απολύτως περιγραφική ως προς τις καινοτόμες εφαρμογές που θα μας συντροφέψουν στην εποχή της νέας πραγματικότητας ήταν η φετινή Envision, η ετήσια ημερίδα της Microsoft που, στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στους χώρους του Ωδείου Αθηνών. Έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων από οργανισμούς, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξή τους με τον πιο βιώσιμο τρόπο, τα όσα ακούστηκαν σίγουρα προσέφεραν άφθονη τροφή για σκέψη, αλλά επίσης επαναβεβαίωσαν τη στήριξη (με ανάλογες επενδύσεις και όχι μόνο) της Microsoft στην Ελλάδα ώστε να αναδειχθεί σε AI hub στη ΝΑ Ευρώπη.

Με κύριο άξονα, πέριξ του οποίου περιστράφηκαν τα πάντα από πλευράς παρουσιάσεων και σχολίων, την Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικά το Copilot, τον δικό της οριζόντιο, πολυεπίπεδο και ομαδικό πλέον «συμπλοηγό» οι δεκάδες ομιλητές έδειξαν, είτε μόνοι τους είτε συμμετέχοντας στα πάνελ, γιατί (όπως τόνισε και η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Γεν. Διευθύντρια της εταιρίας για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, στην αρχική εισήγησή της) έχουμε πλέον περάσει σε μια νέα εποχή, βιώνοντας μια γιγαντιαία αλλαγή, καθώς οι ευφυείς συσκευές και υπηρεσίες γύρω μας αυξάνουν εκθετικά. Γεγονός που συνδέει άμεσα την ανάδειξη της καινοτομίας με τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης και την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Game changer
«Game changer» χαρακτήρισε το ΑΙ η Kristina Tichonova, Γεν. Διευθύντρια της Microsoft για τη ΝΑ. Ευρώπη, ζητώντας επίσης από τους παρισταμένους να αναλάβουν άμεσα δράση, που θα αλλάξει άρδην την εμπειρία των πελατών τους, αναβαθμίζοντας το «ταξίδι» τους. Η ίδια τόνισε πως η χρήση του Copilot θα επεκταθεί παντού, θύμισε ότι βασίζεται σε ανοικτό σύστημα άρα επιτρέπει τις επεμβάσεις με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο και στάθηκε στον πολλαπλασιασμό των δυνατοτήτων που θα φέρει η γενίκευση της υιοθέτησής του. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να δηλώσει πως σ’ όλες αυτές τις δράσεις, η Ελλάδα ξεχωρίζει. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Mark Chaban, Gen.Manager, CTO & Customer Success & Innovation της Microsoft για δεκάδες χώρες, αφού παρουσίασε με εξαιρετικό τρόπο την πορεία των ΤΠΕ ως σήμερα, αλλά κι ό,τι ετοιμάζεται για το μέλλον (πχ. Azure Space, αποθήκευση σε γυαλί και υποβρύχια data center που ήδη δοκιμάζονται), τόνισε πως απαιτείται η χάραξη νέας στρατηγικής από τις κυβερνήσεις. Πολύ περισσότερο, καθώς , σύμφωνα με την έρευνα Work Trend Index της Microsoft και του LinkedIn, 3 στους 4 εργαζόμενους στην οικονομία της γνώσης χρησιμοποιούν, πλέον, ΑΙ στην εργασία τους.

Ετοιμάζονται ΑΙ factories
Ο υπουργός Ψηφ. Διακυβέρνησης, Δημ. Παπαστεργίου, που ακολούθησε, «σήκωσε το γάντι», αφενός ενημερώνοντας για τη θετικότατη (810.000 αιτήματα από τις 9 Δεκεμβρίου) πορεία του mAIgov.gr, του chatbot επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος που βασίζεται στην τεχνολογία Azure OpenAI, αφετέρου ανακοινώνοντας ότι θα προκηρυχθεί, σύντομα, η δημιουργία AI factories, τα οποία θα εστιάσουν στην αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων.

Σε μια σειρά πάνελ διαλόγου σε συνδυασμό με έμπρακτα παραδείγματα, δεκάδες εκπρόσωποι της αγοράς και αντίστοιχων οργανισμών εστίασαν στις ιδιαιτερότητες, τις ευκαιρίες, αλλά και τις προοπτικές από τη χρήση ΑΙ σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η εμπειρία του πελάτη στο retail, η επανάσταση που θα φέρει στις χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες και τα μεγάλα «κέρδη» στον ευρύτερο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας. Ειδικά στον τελευταίο τομέα, έγιναν εκτενείς αναφορές τόσο στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που συνοδεύουν την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Υγείας, από τον ΓΓ Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, Άρη Αγγελή, και τον CEO της ΚτΠ ΑΕ, Σταύρο Ασθενίδη, ο οποίος έφερε ως βέλτιστο δείγμα την Τηλεϊατρική, τομέα στον οποίο θα ξεκινήσουν πιλοτικά το καλοκαίρι.

«Βαριές» προβλέψεις
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πάνελ για δυο χώρους της «βαριάς» βιομηχανίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον χώρο της Ενέργειας στο πρώτο και της Ευφυούς Βιομηχανίας στο δεύτερο, οι οποίοι μάλιστα αποπειράθηκαν να προβλέψουν πού θα βρισκόμαστε σε 5 χρόνια από σήμερα. Οι απαντήσεις κυμάνθηκαν από το «κανείς δεν ξέρει» ως το… «το ΑΙ θα βρίσκεται στο 100% της βαριάς βιομηχανίας – οι ανατροπές ήδη ξεκίνησαν».

Κυβερνοασφάλεια: 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν προτεραιότητα τις ΑΙ επενδύσεις

Η Check Point συνεργάστηκε με την εταιρεία έρευνας Vanson Bourne για να κατανοήσει πώς οι επαγγελματίες του χώρου υιοθετούν τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) στις πρακτικές τους. Σύμφωνα με την έρευνα, παρά το γεγονός ότι πάνω από το 70 τοις εκατό των ερωτηθέντων αισθάνονται σίγουροι για τις άμυνες του οργανισμού τους, το 89% των επαγγελματιών πληροφορικής και ασφάλειας αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα δεξιοτήτων, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για καινοτόμες λύσεις. Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι το έλλειμμα δεξιοτήτων εμποδίζει σημαντικά την ικανότητα ενός οργανισμού να διεξάγει αποτελεσματικές επιχειρήσεις ασφαλείας. Το 98% των επηρεαζόμενων ανέφερε «αντίκτυπο» στις επιχειρήσεις ασφαλείας τους, ενώ το 40% ανέφερε «ισχυρό αντίκτυπο».

Οι οργανισμοί δήλωσαν ότι έχουν στραφεί σε εργαλεία που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια τους. Συγκεκριμένα, το 97-99% των οργανισμών χρησιμοποιεί εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, με σημαντική στροφή προς το GenAI για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει παραδοχή ότι τα εργαλεία GenAI προσφέρουν καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και των ανωμαλιών. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες στην Ευρώπη ήταν λιγότερο σύμφωνοι σχετικά με το κατά πόσον η AI μπορεί να συνδεθεί με υψηλότερη αποδοτικότητα.

Κάλυψη χάσματος δεξιοτήτων
Σε κάθε περίπτωση, η GenAI συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με το 98% των επηρεαζόμενων οργανισμών να αναγνωρίζουν τον αντίκτυπό της στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Πάντως, η δέσμευση για την ενσωμάτωση της GenAI στην κυβερνοασφάλεια είναι ισχυρή, καθώς το 90% των οργανισμών θέτουν ως προτεραιότητα τις επενδύσεις σε εργαλεία GenAI, αντανακλώντας μια στρατηγική στροφή προς καινοτόμες λύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ενώ οι προοπτικές είναι αισιόδοξες, οι ανησυχίες και οι προκλήσεις παραμένουν. Οι οργανισμοί υπογραμμίζουν τη σημασία της διαρκούς ενημέρωσης των μοντέλων AI, ενώ παράλληλα έχουν επίγνωση των προκλήσεων, όπως η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τα δεδομένα.

Το ΣτΕ ματαιώνει το διαγωνισμό της ΕΕΤΤ για την εποπτεία φάσματος συχνοτήτων

Με τη ματαίωση της διαδικασίας για το πρώτο τμήμα και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τα τμήματα 2 και 3 έπεσε η αυλαία του διαγωνισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το έργο εποπτείας του φάσματος συχνοτήτων. Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» (Υποέργο 7) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)», προϋπολογισμού 69 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός ήταν χωρισμένος σε τρία επιμέρους τμήματα και προκηρύχθηκε το Μάιο του 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για το 1ο τμήμα θα προκηρυχθεί εκ νέου, ενώ οι προς υπογραφή συμβάσεις για τα υπόλοιπα δύο τμήματα βρίσκονται για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στελέχη της αγοράς, πάντως, προεξοφλούσαν στο NetFAX, ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει στο σύνολό του, καθώς τα δύο τμήματα για τα οποία υπάρχουν αποφάσεις οριστικών αναδόχων είναι υποστηρικτικά και «αν δεν κλείσει το πρώτο και κομβικό τμήμα, επί της ουσίας δεν μπορούν να υλοποιηθούν».
Πιο αναλυτικά, το πρώτο τμήμα, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερου του έργου, είχε αντικείμενο την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου 150 Σταθερών Σταθμών Εποπτείας (ΣΣΕ) για την παρακολούθηση του φάσματος συχνοτήτων στην επικράτεια. Προσφορές κατέθεσαν οι ενώσεις εταιρειών «Adaptit – Τέρνα», «Space Hellas – Nova», και οι εταιρείες Intracom Telecom και ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ, σε συμμόρφωση απόφασης του ΣΤ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (στο οποίο προσέφυγαν η Intracom Telecom και η ένωση «Space Hellas – Nova») αποφάσισε τη ματαίωση της διαδικασίας.

Οι ανάδοχοι στα υπόλοιπα τμήματα
Για το τμήμα 2, που αφορά στην ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνίας Φωνής βασισμένου στην τεχνολογία DMR με στόχο την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των κλιμακίων εποπτείας φάσματος, ανάδοχος αναδείχθηκε η ένωση εταιρειών «Space Hellas – Nova», έναντι του ποσού των 1,52 εκατ. ευρώ. Προσφορά κατέθεσαν επίσης η ένωση εταιρειών «Adaptit – Tέρνα» και ο ΟΤΕ. Για το τμήμα 3 ανάδοχος αναδείχθηκε έναντι 6,3 εκατ. ευρώ η Intracom Telecom. To έργο στο εν λόγω τμήμα στοχεύει στην ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός Δικτύου Δεδομένων βασισμένου σε μικροκυματικές ραδιοζεύξεις, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διασύνδεση των ΣΣΕ και των επαναληπτών του δικτύου φωνής με τα Κέντρα Ελέγχου της. Το έργο διεκδίκησαν, επίσης, οι ενώσεις εταιρειών «Adaptit-Tέρνα», «Space Hellas – Nova», ο ΟΤΕ και η Vodafone.