Η ανάδειξη της σημασίας των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών στην κοινωνία και η συμβολή τους στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας ήταν το αντικείμενο της ανοιχτής εκδήλωσης «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης», που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου και η Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Αγγελική Φέτση. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκαν οι κύριες πολιτικές κατευθύνσεις και πρωτοβουλίες για την στήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας στην χώρα. Συγκεκριμένα, παρουσιάσθηκε η μέχρι τώρα εξέλιξη υλοποίησης του Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας της περιόδου 2014-2020 μέσα από την χρηματοδότηση με 91 εκατ. ευρώ 28 ερευνητικών υποδομών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «… Η ανοιχτή πρόσβαση στις Ερευνητικές Υποδομές είναι καίριας σημασίας και εξασφαλίζεται με τις 28 βασικές υποδομές που λειτουργούν σε ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα και στηρίζονται από την ΓΓΕΤ με το συνολικό ποσό των 91 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών, με την ενίσχυση με 24 εκατ. ευρώ του ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και με την συμμετοχή στις μεγάλες ευρωπαϊκές υποδομές Έρευνας. Επιπλέον, δημιουργούμε Υποδομές Εμβληματικών Δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ναυπήγηση ωκεανογραφικού ερευνητικού σκάφους και την δημιουργία Δικτύου για την παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής. Τέλος, στηρίζουμε με 45 εκατ. ευρώ τις Ερευνητικές Υποδομές της περιφέρειας με το πρόγραμμα Περιφερειακής Αριστείας που θα προκηρυχθεί άμεσα…».