Στην 23η θέση μεταξύ των 27 χωρών κατατάσσεται η Ελλάδα, έχοντας βελτιώσει σημαντικά τη θέση της τα τελευταία δύο έτη, στο νέο δείκτη για την παρακολούθηση της προόδου της ευρυζωνικότητας στις χώρες - μέλη που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, ο δείκτης “διείσδυσης” της ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό αποτέλεσε μέχρι σήμερα το βασικό μέτρο σύγκρισης.

Ωστόσο, επειδή η ευρυζωνικότητα εμπεριέχει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την προσφορά (ταχύτητες, τιμές, γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη), αλλά και τη ζήτηση (χρήση ευρυζωνικότητας από πολίτες, δεξιότητες στον πληθυσμό, κόστος, εμπιστοσύνη, κ.λπ.) δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός πολυκριτηριακού δείκτη για την ευρυζωνικότητα που αποτυπώνει με βελτιωμένο τρόπο την πρόοδο κάθε χώρας.

Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε με τις χώρες – μέλη, στο πλαίσιο ειδικής τεχνικής ομάδας εργασίας, στην οποία από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν στελέχη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, καθώς και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο δείκτης Benchmark Performance Index (BPI), αποτυπώνει με πολύ μεγαλύτερη πιστότητα όχι μόνο τη σχετική θέση της κάθε χώρας, αλλά και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ευθύνονται γι’ αυτή την θέση. Ως εκ τούτου, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές για τη χάραξη πολιτικών για την ευρυζωνικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2008, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 23η θέση μεταξύ των 27 χωρών, ενώ σε ό,τι αφορά τον μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενο δείκτη της ευρυζωνικής διείσδυσης στον πληθυσμό, η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση επί συνόλου 27 χωρών.