Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Δύο σημαντικές συμφωνίες, που διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπέγραψαν σήμερα η Eurobank και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Οι συμφωνίες υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων), που αποτελεί το βασικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και φέρνουν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα μας (τις μεγαλύτερες έως τώρα στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Η πρώτη συμφωνία αφορά το πρόγραμμα εγγυήσεων COSME και θα επιτρέψει στην Eurobank να διοχετεύσει κεφάλαια της τάξης των 130 εκατ. ευρώ, σε πάνω από 1000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε διάστημα τριών ετών. Παράλληλα, η συμφωνία που υπογράφτηκε στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin, η Eurobank θα διοχετεύσει τα δύο επόμενα χρόνια δάνεια και μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας αναμένεται να δημιουργηθεί στην Ελλάδα χαρτοφυλάκιο δανείων για την ενίσχυση  των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων, ύψους 100 εκατ. ευρώ.