Η Scan, πραγματοποιώντας σχεδόν 100 νέες εγκαταστάσεις το 2008, κατάφερε να πετύχει αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 23,9% και αύξηση EBITDA κατά 51%.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 5,8 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στα 680 χιλιάδες ευρώ.

Ο τομέας ScanHR παρουσίασε αύξηση τζίρου 20% σε σχέση με το 2007, σημειώνοντας σημαντική αύξηση εγκαταστάσεων σε νέους πελάτες. Για το 2009 Η εταιρεία προβλέπει αύξηση τζίρου της τάξης του 5,4% στον τομέα, ο οποίος προβλέπεται να φτάσει στο 53% του συνολικού τζίρου. Ένα από τα έργα που υλοποίησε η Scan το 2008, ήταν η ενοποίηση του Scan HR με το backoffice σύστημα της SAP στην Εθνική Ασφαλιστική. Το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία, δεδομένου ότι η SAP διαθέτει module HR, το οποίο η Εθνική Ασφαλιστική δεν επέλεξε.

Ο τομέας ScanParking παρουσίασε αύξηση τζίρου της τάξης του 43% σε σχέση με το 2007 και η πολύ καλή πορεία του αναμένεται να συνεχισθεί και το 2009, με αύξηση που υπολογίζεται στο 21%. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι νέες εγκαταστάσεις τη φέρνουν πλέον στην πρώτη θέση, με ποσοστό 80%, στην ελληνική αγορά αυτοματοποίησης χώρων στάθμευσης νεόδμητων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων.

Τέλος, ο τομέας ScanAccess παρέμεινε σταθερός με μικρή αύξηση της τάξης του 1,3%. Σύμφωνα με την εταιρεία αυτό οφείλεται στο ότι δεν υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα που απαιτούν έξυπνα και πιο εξειδικευμένα συστήματα. Η εταιρεία, επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική της, αναμένει για το 2009 αύξηση του τζίρου του τομέα της τάξης του 46%.

Η Scan διευκρινίζει τα εξής: “Η Scan πραγματοποίησε το 2008 μια πολύ σημαντική συνεργασία με την Εθνοπλαν για την εγκατάσταση του ScanHRMS σε πελάτες της τελευταίας. Οι δυο εταιρείες υλοποίησαν ολοκληρωμένη διεπαφή (interface) μεταξύ του SAP HR και του ScanHRMS. Η πρώτη υλοποίηση έγινε στην Εθνική Ασφαλιστική με μεγάλη επιτυχία, όπου χρησιμοποιείται το SAP HR για την Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και το ScanHRMS για την έκδοση Μισθοδοσίας και Προϋπολογισμού”.