Το Περιβαλλοντικό Χαρτοφυλάκιο της Siemens θα σημειώσει έσοδα για την εταιρεία της τάξης των 25 δις ευρώ το 2011, σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της Siemens Peter Lasher.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία, το οικονομικό έτος 2007, τα προϊόντα και οι λύσεις από το περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο της Siemens μείωσαν τις εκπομπές άνθρακα των πελατών της κατά 114 εκατ. τόνους – πάνω από 20 φορές το ποσοστό CO2 που παράγει η ίδια η εταιρεία.Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει λύσεις για σχεδόν κάθε τομέα της παραγωγής, εκπομπής και κατανάλωσης ενέργειας που σχετίζεται με το περιβάλλον – κτίρια, φωτισμός, συγκοινωνίες και βιομηχανία – καθώς και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, όπως ο καθαρισμός νερού και οι έλεγχοι της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.