Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών στη σχέση με τους προμηθευτές και τη λειτουργία του καταστήματος και η ψηφιοποίηση της σχέσης με τον πελάτη, στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

O ψηφιακός μετασχηματισμός αναμφισβήτητα αποτελεί τη “Βιομηχανική επανάσταση” της εποχής μας. Σε ένα ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, η ψηφιοποίηση των συστημάτων διαδικασιών με στόχο τόσο την απλοποίηση τους όσο την εξοικονόμηση πόρων μοιάζει αναπόφευκτη. Η ΑΒ Βασιλόπουλος ακολουθώντας τον καταιγιστικό ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων, επενδύει και στον τομέα αυτό μέσα από ένα σύνολο έργων που της δίνουν τη δυνατότητα να πρωτοπορεί και στην ψηφιακή εποχή.

Ψηφιακές σχέσεις με προμηθευτές
Εδώ και αρκετά χρόνια επενδύουμε και έχουμε καταφέρει σε σημαντικό βαθμό την ψηφιοποίηση της “σχέσης” με τους προμηθευτές. Ο μεγαλύτερος όγκος παραστατικών από και προς τους προμηθευτές έχει μεταφερθεί πλέον στον ψηφιακό κόσμο με άμεσο στόχο η κάλυψη να φτάσει στο 100% ακόμα και για τους πιο μικρούς παραγωγούς.

Συνεχής είναι όμως και η προσπάθεια για αναμόρφωση των διαδικασιών καταστημάτων μέσω της μεταφοράς ολοένα και περισσότερων κρίσιμων λειτουργιών από το “χαρτί” σε mobile συσκευές (pdas, smart phones, tablets). Μέσω αυτής της διαδικασίας ψηφιοποίησης βελτιώνουμε την καθημερινότητα των υπαλλήλων του καταστήματος παρέχοντας τους on-line πληροφόρηση αλλά και πρόσβαση στα συστήματα μας από οποιοδήποτε σημείο του καταστήματος. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, απλοποιούμε, αυτοματοποιώντας τις, και αρκετές χρονοβόρες- μέχρι σήμερα- διαδικασίες ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Πρόβλεψη με ανάλυση δεδομένων
Ένα ακόμα πεδίο με μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς αποτελούν τα big data και τα real-time analytics με τον ρόλο τους να είναι ήδη καθοριστικός, κάτι που μελλοντικά θα γίνει ακόμα εντονότερο. Στην ΑΒ επενδύουμε ήδη στην υλοποίηση πρωτοποριακών και τεχνολογικά εξελιγμένων λύσεων που παρέχουν σημαντικές δυνατότητες reporting και insights σε όλα τα τμήματα του οργανισμού. Οι λύσεις αυτές θα αποτελέσουν αναμφισβήτητα και τη βάση για την ολοκληρωτική μετάβαση μας στην νέα ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, έχουμε ήδη ψηφιοποιήσει την διαδικασία έκδοσης της loyalty κάρτας μας, της ΑΒ plus, μέσω του e-shop μας, ενώ στα άμεσα σχέδια μας είναι και η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης και μέσα στο κατάστημα. Παράλληλα, ενισχύουμε την σηματοδότηση των προϊόντων μας στο κατάστημα ώστε να παρέχουμε πληρέστερη πληροφόρηση για τις τιμές και προσφορές, ενώ ακόμα μέσω beacons και geo location υπηρεσιών σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε πρωτοποριακές νέες υπηρεσίες.

Επένδυση στο e-commerce
Στην ΑΒ Βασιλόπουλος από το 2014 έχουμε παρουσία μέσα από το Click2Shop στην ηλεκτρονική αγορά προϊόντων Super Market στην Αττική και από το 2016 στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια αγορά που προβλέπουμε ότι θα αυξάνεται σταθερά και με υψηλούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια μιας και σημαντική μερίδα καταναλωτών με την χρήση της τεχνολογίας αναζητούν τρόπους για να κάνουν τις αγορές τους πιο εύκολα. Εμείς ως εταιρία στοχεύουμε να παρέχουμε ιδανικές και ουσιαστικές λύσεις στους πελάτες μας και για το λόγο αυτό εξελισσόμαστε, καινοτοπούμε και προσαρμοζόμαστε κάθε φορά στις νέες τους ανάγκες. Τα πλεονεκτήματα όλων αυτών αμέτρητα, ελάττωση διαχειριστικού κόστους, απλοποίηση διαδικασιών, μείωση αποτυπώματος στο περιβάλλον, δυνατότητες real-time παρακολούθησης κρίσιμων για την εταιρία διαδικασιών, καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Κάθε νέα εποχή εκτός από τα οφέλη κρύβει προκλήσεις έτσι λοιπόν και στην ψηφιακή εποχή η μεγαλύτερη πρόκληση ονομάζεται “ψηφιακή ασφάλεια” και “προσωπικά δεδομένα”. Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι πρωτοπόρος και στον τομέα της ασφάλειας εφαρμόζοντας πάντα τα απαραίτητα πρότυπα, ενημερώνοντας διαρκώς τους ανθρώπους της και αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία. Είναι επίσης έτοιμη να απαντήσει και στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) που μπαίνει στη ζωή μας.

Στην ΑΒ είμαστε «έτοιμοι από καιρό» για τις αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει και καθημερινά γίνονται πιο καταιγιστικές. Με αυτοπεποίθηση και οργάνωση είμαστε έτοιμοι όχι απλά να προσαρμοστούμε αλλά και να είμαστε πρωτοπόροι και στην νέα ψηφιακή εποχή.