Η ενίσχυση των δικτυακών υποδομών και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών του Δήμου στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρώτα πιλοτικά IoT το 2018.

Η πρόκληση της μετάβασης των πόλεων στην ψηφιακή εποχή είναι μία πολυσύνθετη άσκηση, πιο απαιτητική από ότι φανταζόμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αλήθεια πως εν πολλοίς υπήρχε μία απλουστευτική αντίληψη, πως η διάχυση της τεχνολογίας στο δημόσιο χώρο αρκούσε από μόνη της να εξασφαλίσει το ψηφιακό μέλλον του αστικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για μία θεώρηση που υποστηρίζει πως οι τεχνολογικές λύσεις είναι ικανές από μόνες τους να φέρουν την αλλαγή, παραγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις δυσκολίες που υπάρχουν, τόσο στο επίπεδο της υλοποίησης όσο και στο επίπεδο του εντοπισμού των πραγματικών και καθημερινών αναγκών των πόλεων.

Η ειδική περίπτωση των ελληνικών πόλεων δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα, γιατί η δημόσια συζήτηση για τις έξυπνες πόλεις, σε αρκετές περιπτώσεις, παραγνώρισε τις αυτονόητες υποχρεώσεις των πόλεων. Οι πόλεις, και ειδικά η Αθήνα, δεν αποτελούν μητροπολιτικές διοικήσεις όπου κρίσιμες λειτουργίες τους όπως οι μεταφορές, η ασφάλεια ή η ενέργεια ανήκουν στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, αλλά αντιθέτως ένα μεγάλο πλήθος φορέων εμπλέκονται στον έλεγχο των υποδομών των πόλεων. Ως εκ τούτου οι συνεργασίες είναι επιβεβλημένες και απολύτως αναγκαίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων.

Έμφαση στα μητροπολιτικά δίκτυα
Για αυτόν τον λόγο δίνουμε μεγάλη έμφαση στα δίκτυα της Αθήνας. Τα μεγάλα αστικά κέντρα στερούνται μητροπολιτικών δικτύων, χωρίς την ύπαρξη των οποίων είναι εκτός θέματος κάθε συζήτηση για έξυπνες πόλεις ή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η επαρκής πρόσβαση των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων στο διαδίκτυο για την καλύτερη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες, αποτελεί προτεραιότητα για εμάς και γι’ αυτό έχουμε δρομολογήσει σειρά έργων τα οποία εκσυγχρονίζουν τα δίκτυα του δήμου. Εισάγουμε νέα μοντέλα ανάπτυξης δικτύων, όπως η μακροχρόνια μίσθωση οπτικών ινών, η οποία είναι σαφώς πιο βιώσιμη από την ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών από τους δήμους (η εμπειρία των ΜΑΝ στην επαρχία ήταν απολύτως πειστική ως προς την αδυναμία των τοπικών αυτοδιοικήσεων να συντηρήσουν τις υποδομές αυτές) καθώς επίσης και το Fiber to the Office στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου κάθε θέση εργασίας θα έχει Gigabit πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την καλύτερη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες. Τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018.

Ψηφιακές υπηρεσίες σε ωρίμανση
Μέσα στις επόμενους μήνες θα ωριμάσει περαιτέρω η ψηφιακή υπογραφή και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, έργα τα οποία υλοποιήθηκαν από τις δυνάμεις του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ, της εταιρείας πληροφορικής του δήμου, με την χρήση ανοιχτού λογισμικού. Ήδη από το 2017 ο δήμος μας είναι ο πρώτος δήμος της χώρας που έβαλε σε παραγωγική λειτουργία την ψηφιακή υπογραφή, καταργώντας περιττές εκτυπώσεις χιλιάδων σελίδων εγγράφων. Κορυφαίο παράδειγμα είναι τα εισηγητικά θέματα προς το Δημοτικό Συμβούλιο: Σε κάθε συνεδρίαση περισσότερα από 100 θέματα διανέμονταν σε 49 δημοτικούς συμβούλους ως φυσικά έγγραφα, ενώ τώρα σχεδόν το 100% των εγγράφων αυτών αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω δράσεων (δίκτυα και ψηφιακή υπογραφή), θα δώσει μέσα στο 2018 όλη την απαραίτητη δυνατότητα στις υπηρεσίες του δήμου να δώσουν ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους κατοίκους της πόλης.

Ασύρματα δίκτυα για όλους
Συνεργαζόμενοι με το ΕΔΕΤ, αναπτύξαμε δύο πιλοτικά ασύρματα δίκτυα παρέχοντας πρόσβαση στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και σε κατοίκους της πόλης, στο Σεράφειο Συγκρότημα και στην Τεχνόπολη. Πάνω από 400 χρήστες συνδέονται καθημερινά στα ασύρματα αυτά δίκτυα, κάτι που μας δίνει την απαραίτητη εμπειρία να κάνουμε μέσα στο 2018 τα επόμενα βήματα. Τέλος, μέσα στο 2018 αναμένουμε να υλοποιηθούν οι πρώτες ΙοΤ δράσεις από το Athens Digital Lab και τις ομάδες που μετά την ανοιχτή πρόσκληση, έχουν επιλεγεί και ήδη εργάζονται προκειμένου να αναπτύξουν εφαρμογές πάνω σε τομείς όπως το πράσινο στον Εθνικό Κήπο, ο δημόσιος χώρος και η καθαριότητα.