Τα υβριδικά καταστήματα e-branch, η στόχευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εργαλείο το e-commerce και η εξέλιξη του mobile banking στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας των πολιτών, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς εντόπισε την ανάγκη δημιουργίας των e-branch, καταστημάτων σύγχρονης τραπεζικής εμπειρίας, με απώτερο στρατηγικό στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και τη βελτίωση της συνολικής τους εμπειρίας (customer journey) μέσω της παροχής πρωτοποριακών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα νέα ηλεκτρονικά καταστήματα διευκολύνουν την εκτέλεση καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών, προσφέροντας ταχύτητα, απλότητα και κυρίως διευρυμένο ωράριο, καθώς έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτούνται ειδικές γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες, ακόμα και από ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Σημαντικό στοιχείο, όμως, αποτελεί και ο ανθρώπινος παράγοντας, μέσω της παρουσίας προσωπικού στα εν λόγω καταστήματα, το οποίο είναι διαθέσιμο καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας τους με σκοπό την εξυπηρέτηση, την καθοδήγηση και την εκπαίδευση των πελατών.

Παράλληλα με τους ιδιώτες, μπορούν να αξιοποιήσουν τις ενσωματωμένες στα e-branch ψηφιακές τεχνολογίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Παρέχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους κατά το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των e-branch, καθώς και το Σάββατο, είναι δυνατή η εξόφληση πληρωμών προς συνεργάτες και προμηθευτές άμεσα, είτε με μετρητά είτε με επιταγές, καθώς και η κατάθεση ημερήσιων εισπράξεων με άμεση πίστωση του εταιρικού λογαριασμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανταπόκριση των πελατών είναι εντυπωσιακή, καθώς περισσότεροι από 39.000 πελάτες κάθε μήνα πραγματοποιούν πάνω από 35.000 συναλλαγές στα e-branch.

Το e-business πόλος έλξης για ΜΜΕ
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς το e-commerce, εξαιτίας τόσο της οικονομικής κρίσης, όσο και της επιδίωξης των επιχειρήσεων να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Η oργανωσιακή μάθηση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ανταποκρινόμενη στην πρόκληση αυτή και σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη», έχει αναπτύξει και προσφέρει στα στελέχη της, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες με έμφαση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα. Με το πρόγραμμα «Η επιρροή του e-business στις επιχειρήσεις» τα στελέχη εξοικειώνονται με τα μοντέλα του ηλεκτρονικού επιχειρείν & ηλεκτρονικού εμπορίου, το θεσμικό & φορολογικό πλαίσιο του e-business, το digital marketing, το εξαγωγικό ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τα προϊόντα & υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς για επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Ενίσχυση των mobile συναλλαγών
Η νέα εφαρμογή για κινητά αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες της τράπεζας, οι οποίες είναι ο προσανατολισμός στον πελάτη και ο χαρακτήρας καινοτομίας σε συνδυασμό με την αίσθηση φιλικότητας.

Η νέα εφαρμογή winbank mobile ήδη από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, έχει βοηθήσει τους πελάτες να:

  • Χρησιμοποιούν την εφαρμογή γρήγορα και με ευκολία, λόγω του απλού, φιλικού και συνοπτικού σχεδιασμού της
  • Πραγματοποιούν με ασφάλεια (4ψήφιο κωδικό ή δακτυλικό αποτύπωμα) την είσοδο στην εφαρμογή και τις συναλλαγές τους, εξοικονομώντας χρόνο στην καθημερινότητά τους
  • Διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους, μέσω εύκολης πρόσβασης σε αυτά
  • Προσωποποιούν την εφαρμογή με βάση τις ανάγκες τους, μέσω εύκολης διαμόρφωσης των λογαριασμών και προϊόντων
  • Καλύπτουν όλες τις καθημερινές ανάγκες τους σε συναλλαγές μέσω των λειτουργιών που τους παρέχονται

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα ακούει τη γνώμη των πελατών και συνδιαμορφώνει μαζί τους την εξέλιξη της εφαρμογής. Εκτιμώντας τα ανωτέρω οφέλη, οι χρήστες μας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε πλήθος από την έναρξη του έτους, ενώ κατά μέσο όρο τη χρησιμοποιούν κάθε δύο ημέρες.