Η ομογενοποίηση των αγγελιών με στόχο την εξόρυξη πληροφορίας σε συνδυασμό με το εξελισσόμενο έργο της ψηφιοποίησης διαδικασιών θέτουν τα θεμέλια για τις μελλοντικές εμπορικές υπηρεσίες.

Η Χρυσή Ευκαιρία, ο πρωτοπόρος στον τομέα των αγγελιών τα τελευταία 24 χρόνια, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογία, είτε πρόκειται για τον τρόπο παραγωγής της εφημερίδας είτε της υποδοχής, προβολής και διάθεσης των αγγελιών στο internet.

Εξόρυξη πληροφοριών για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών
Πριν από τριάμισι χρόνια ελήφθη η στρατηγική απόφαση για τη συστηματική εξαγωγή και αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής. Το νέο αυτό έργο έχει σαν στόχο τη συστηματοποίηση και διεύρυνση όλων αυτών των προσπαθειών και την παραγωγή αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένους άξονες με βάση την πληροφορία που περιέχεται στις αγγελίες.

Το πολύ μεγάλο πλήθος των αγγελιών, οι εγγενείς διαφορές μεταξύ τους – χρονικές, ποσοτικές αλλά και ποιοτικές, η δυσκολία στην έλεγχο και την ομογενοποίησή τους ήταν μόνο μερικές από τις προκλήσεις που παρουσίαζε το συγκεκριμένο έργο. Επιπλέον, η εκμετάλλευση των δεδομένων αυτών έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει προϊόντα και λύσεις που απευθύνονται πρωταρχικά στους εξωτερικούς πελάτες της εταιρείας – ιδιώτες και επαγγελματίες – αλλά και στους εσωτερικούς, τους εργαζόμενους δηλαδή της εταιρείας, με τρόπο ώστε να μπορούν να οραματίζονται και να υλοποιούν νέες ιδέες ευκολότερα και ταχύτερα.

Το έργο σχεδιάστηκε ώστε να υλοποιηθεί σπονδυλωτά. Από νωρίς έγινε σαφής η διάκριση μεταξύ λύσεων που θα έδιναν ιστορικά στοιχεία από λύσεις που θα χρησιμοποιούσαν τα δεδομένα για συγκρίσεις και προβλέψεις τιμών.

Αρχικά ολοκληρώθηκε η στατιστική ανάλυση των αγγελιών, ώστε να επιλυθούν τα όποια προβλήματα επιφέρει ο όγκος τους. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε η επεξεργασία των αγγελιών αυτών να γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά. Το όλο project υλοποιήθηκε in-house με τη συμμετοχή των τμημάτων ΙΤ και Product Development.

Για την επεξεργασία των αγγελιών χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως R, Python σε περιβάλλον AzureML και custom Java εφαρμογές.

Το περιβάλλον ολοκληρώθηκε σε PowerBI μέσω custom-build dashboards. Στρατηγική ήταν και η συνδρομή της Microsoft και της ΑΣΟΕΕ στο έργο, που προσέφεραν σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία.

Το πρώτο αποτέλεσμα της προσπάθειας είναι η δημιουργία ειδικών διαδραστικών χαρτών, οι οποίοι επιτρέπουν στους premium συνδρομητές του xe.gr να βλέπουν τις διακυμάνσεις τιμών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα και ανά περιοχές.

Επιπλέον, προσφέρουν την εκτίμηση τιμών σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αυτά συνδυάζονται και εσωτερικά με τα βασικά KPIs της εταιρείας (από τη διασύνδεσή τους μέχρι ακόμα και τον τρόπο παρουσίασης) ώστε οι αποφάσεις που στηρίζονται σε αυτά να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένες, τεκμηριωμένες και ασφαλείς.

Ψηφιοποίηση εσωτερικών διαδικασιών
Παράλληλα με τα παραπάνω, εξελίσσεται στην εταιρεία και ένα δεύτερο project, σχετικό και αυτό με το digital transformation αλλά πιθανώς ακόμα πιο σημαντικό.

Πρόκειται για την αλλαγή του τρόπου εφαρμογής των διαδικασιών και κατ’ επέκταση της λειτουργίας της ίδιας της εταιρείας, που, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες, είναι πλέον μια εταιρεία πιο μοντέρνα, ακριβής και αποδοτική, προσφέροντας μια ενοποιημένη εμπειρία στους πελάτες της σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί τους.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτήθηκε και μια δραστική αλλαγή στον τρόπο συνεργασίας των επί μέρους τμημάτων. Έτσι, επιλέχθηκε ειδική πλατφόρμα (SaaS/PaaS) η οποία, εκτός από το ρόλο του CRM, επιτρέπει και την άμεση επικοινωνία όλων των συναδέλφων ανά περίπτωση, αλλά και των πελατών με την εταιρεία, κάτω από ένα ενοποιημένο κέλυφος.

Σε συνδυασμό με τη μετάβαση της εταιρείας σε πλήρως mobility-friendly λύσεις (όπως παροχή support απομακρυσμένα, ηλεκτρονική καταχώριση και παρακολούθηση εντολών και αγορών), η προσφορά αξίας στους πελάτες αυξάνεται κατακόρυφα, μαζί με την αποδοτικότητα.