Με καινοτομία και αξιοποίηση της Πληροφορικής, αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.

Η ψηφιοποίηση διαποτίζει κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τον χώρο της νοσοκομειακής περίθαλψης να μην αποτελεί εξαίρεση. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο μεγαλύτερος όμιλος ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα, με οκτώ νοσοκομεία, 80.000 εισαγωγές και μισό εκατομμύριο εξωτερικούς ασθενείς ετησίως, δίνει το παράδειγμα για το πώς μπορεί η τεχνολογία και η καινοτομία να μετουσιωθούν σε επιχειρηματική αξία μέσα από μια σειρά δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον.

Με το βλέμμα στο GDPR
Παράλληλα, ο Όμιλος έχει ξεκινήσει εδώ κι ένα χρόνο τις προετοιμασίες του για τη συμμόρφωσή του με το GDPR, με την πρόσληψη CISO, τον ορισμό DPO και υποστηρικτικής ομάδας , ενώ ακολούθησε το Data Privacy Impact Assessment, ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία συμβούλων , βάσει του οποίου ορίστηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του κανονισμού.

Επόμενο βήμα η εσωτερική αναδιάρθρωση των υποδομών η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αλλαγή των firewalls και την εφαρμογή τεχνικών secure file exchange, για την ασφαλή ανταλλαγή αρχείων με τρίτους και την εφαρμογή αυστηρών κανόνων για την αποθήκευση των ιατρικών δεδομένων. Στο ίδιο πλαίσιο θα αλλάξει και ο εσωτερικός τρόπος επικοινωνίας και η ανταλλαγή δεδομένων τόσο σε επίπεδο τμημάτων όσο και σε επίπεδο κλινικών του Ομίλου.

Διαχείριση πληροφοριών και διαδικασιών
Μετά την ολοκλήρωση αυτών των αλλαγών ο Όμιλος θα περάσει στην υλοποίηση έργου DLP (Data Loss Prevention). Αυτό το έργο αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2018, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός χάρτη διακίνησης της πληροφορίας και την καλύτερη διαχείριση αυτής ενώ σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση των ενεργειών του GDPR θα είναι και η απόκτηση της πιστοποίησης ISO 27001.

Στα πλαίσια της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή ο Όμιλος προχώρησε στην εφαρμογή μιας πληθώρας δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως είναι η ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών (π.χ. των προμηθειών) μέσα από ένα σύστημα Workflow/Document management, κάτι που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη σε ταχύτητα διεκπεραίωσης και μείωσης κόστους ενώ μεγάλη σημασία για το εσωτερικό περιβάλλον έχει η κεντρική διαχείριση των υπηρεσιών που αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη.

Σε αυτή τη λογική κινείται το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης (Employee Self Service) του HR το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου, όπως και η υλοποίηση ενός συστήματος e-Learning με την παράλληλη δημιουργία μιας ψηφιακής ακαδημίας (μέσα στο 2019).

Κέντρο καινοτομίας
Στα σπάργανα βρίσκεται και η δημιουργία ενός κέντρου καινοτομίας, ήτοι ενός μικρού smart hospital, το οποίο στην ουσία θα αποτελεί ένα χώρο παρουσίασης που θα επιδεικνύει σε πραγματική λειτουργία καινοτόμες λύσεις στο χώρο της νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα. Το κέντρο καινοτομίας θα φιλοξενεί λύσεις τηλειατρικής , ιατρικής πληροφορικής αλλά και διαχειριστικές που προσδίδουν επιτάχυνση σε συμβατικές διαδικασίες.

Προς τα τέλη του 2018 με αρχές του 2019 αναμένεται να υπάρχει μια εντατικότερη αξιοποίηση από τον Όμιλο των Big Data, ειδικά στο χώρο της διαγνωστικής ιατρικής και την διαχείριση των ψηφιακών εικόνων.

Στα σχέδια της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής για το 2018 περιλαμβάνεται και η εφαρμογή ενός συστήματος ticketing σε επίπεδο ομίλου ενώ σε εξέλιξη είναι η μετάβαση σε τηλεπικοινωνιακές λύσεις -unified communication – σε όλο τον Όμιλο προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη διαχείριση με τα συστήματα πληροφορικής και εναρμόνιση με τις τελευταίες τεχνολογίες στην επικοινωνία.