Έναρξη λειτουργίας του ERP στην Ελλάδα, Group reporting και αξιοποίηση του cloud ολοκληρώνονται το ερχόμενο διάστημα, οπότε και ξεκινά η διαδικασία επιλογής BI λύσης.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ άρχισε από το 2015 να σχεδιάζει ένα πενταετές πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού, με την κωδική ονομασία unΙΤe, θέτοντας μια σειρά από προτεραιότητες και στόχους, που αφορούσαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής λειτουργίας, της λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης και την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών, που θα διατηρούσαν σε υψηλά επίπεδα τόσο την ασφάλεια των ΙΤ συστημάτων, όσο και σε λογικό επίπεδο το συνολικό κόστος ζωής τους (TCO).

Αξιοποιώντας το σύνολο των δεδομένων και χρησιμοποιώντας τα ως άλλη αφετηρία, διαμορφώθηκε μια συνολική στρατηγική μετασχηματισμού της πληροφορικής για τον Όμιλο.

Η εν λόγω πρόταση περιλάμβανε το νέο αρχιτεκτονικό μοντέλο για τις επιχειρησιακές εφαρμογές και ΙΤ υποδομές, το λειτουργικό μοντέλο της, καθώς επίσης και έναν οδικό χάρτη δράσεων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2020, θα λειτουργήσει ως ένας καταλύτης για αλλαγή, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης, ενδυναμώνοντας την ομαδική συνεργασία, την επικοινωνία, αλλά και τη δεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό.

Οι τρεις άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού
Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου κινείται αυτήν την περίοδο σε τρεις άξονες έργων: επιχειρησιακές εφαρμογές, υποδομές και λειτουργικό μοντέλο Πληροφορικής.

Το 2016 ολοκληρώθηκε το Global Template Design για το Group SAP ERP, με τη συμμετοχή όλων των χωρών και εντός του 2017 ολοκληρώνεται η πιλοτική του υλοποίηση στην Ελλάδα με στόχο για Go-Live την 1/1/2018.

Ταυτόχρονα με το ERP, εκτελείται και το έργο του Group Reporting – ως Enterprise Data-warehouse έχει επιλεγεί η πλατφόρμα SAP BW/4HANA ενώ όσον αφορά το BI εξετάζεται η χρήση διαφόρων λύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκε πρόσφατα το αντίστοιχο Global Template Design, για το οποίο θα ακολουθήσει πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα και roll-out στην Αμερική. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο για την υλοποίηση του Group HRMS, με τη λύση SAP SuccessFactors και στόχο ολοκλήρωσης το τέλος του 2018.

Στον άξονα των υποδομών Πληροφορικής, έχουν ολοκληρωθεί τα έργα των Group Data Center (Tier 3) στην Αθήνα και Group Disaster Recovery site. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του TITAN Global Network (TGN) στο οποίο θα διασυνδέονται όλες οι χώρες του Ομίλου ενώ γίνονται βελτιώσεις στα εσωτερικά τους δίκτυα.

Συγχρόνως, εκτελούνται έργα για την μετάβαση στην πλατφόρμα Office 365 και την εγκατάσταση IP τηλεφωνίας και Video Conferencing σε όλες τις χώρες.

Στο cloud πολλές από τις λειτουργίες του Ομίλου
Όσον αφορά το λειτουργικό μοντέλο πληροφορικής, εκτελείται σε φάσεις σύστημα IT Service Management Platform με την cloud λύση ServiceNow, ενώ έχει ολοκληρωθεί έργο για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για όλον τον Όμιλο για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο πλαίσιο του τελευταίου, ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2017 το αρχιτεκτονικό μοντέλο και σύστημα ISMS που περιλαμβάνει πολιτικές, διαδικασίες, οδηγίες και πρότυπα ενώ θα ακολουθήσουν δράσεις και έργα με στόχους την ενημέρωση-εκπαίδευση των χρηστών και την υλοποίηση λύσεων για τη βελτίωση της ασφαλείας.

Τέλος, για την υποστήριξη των ανωτέρω, έχει διαμορφωθεί το λειτουργικό μοντέλο πληροφορικής που υποστηρίζει την παρακολούθηση του στρατηγικού πλάνου και την εκτέλεση του προγράμματος unITe, τη διαχείριση των απαιτήσεων σε επίπεδο Ομίλου για νέες λύσεις και υπηρεσίες Πληροφορικής, την επιλογή διαχείρισης προτεραιότητας νέων έργων και τη διαχείριση της αρχιτεκτονικής των συστημάτων.

Το UnITe αποτελεί ένα σημαντικό project για τον Όμιλο Τιτάνα, αλλά δεν είναι ο τελικός στόχος, καθώς θα δημιουργήσει τα θεμέλια για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του Ομίλου, έχοντας πάντα ως στόχο την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής λειτουργίας.