Ψηφιακή έγκριση εσωτερικών διαδικασιών, αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας με τον πελάτη και τηλεργασία στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ψηφιακή έγκριση εσωτερικών διαδικασιών, αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας με τον πελάτη και τηλεργασία στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για την Beiersdorf Hellas, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο μοχλός για να δημιουργηθούν καινοτόμοι τρόποι λειτουργίας και ανάπτυξης. Με τις δράσεις και τις ενέργειες που έχουμε υλοποιήσει, έχουμε επιτύχει τη βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας. Αυτό βέβαια έχει και θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, καθώς η συνεργασία μας μαζί τους γίνεται ευκολότερη.

Προηγήθηκε η εκπαίδευση των εργαζομένων
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης και γι’ αυτό κρύβει πολλούς κινδύνους. Για το λόγο αυτό το 2017 πραγματοποιήσαμε workshops για όλους τους εργαζομένους της εταιρίας γύρω από το ψηφιακό περιβάλλον.

Ο καταναλωτής στο επίκεντρο
Επιπλέον προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα ψηφιακά μέσα για να είμαστε πάντα δίπλα στους καταναλωτές. Φροντίζουμε να απαντάμε άμεσα στις ερωτήσεις που μας απευθύνουν μέσω των social media καθώς και στις ερωτήσεις που μας κάνουν μέσω του website μας. Χρησιμοποιώντας εργαλεία Sales & Operation planning (όπως SAP APO) επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες του πελάτη και φροντίζουμε να διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο την συνεργασία μας τόσο σε επίπεδο Planning (ανάγκες του πελάτη για προϊόντα) όσο και σε επίπεδο παράδοσης των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Τα θεμέλια στο backoffice
Με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών έχουμε εξελίξει και αυτοματοποιήσει πολλές από τις διαδικασίες μας με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαχείριση. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες από αυτές:

  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τιμολόγηση των παραστατικών που εκδίδουμε με αποτέλεσμα τη μείωση κόστους και χρόνου
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαχείριση της διαδικασίας ελέγχου όλων των εντύπων που αφορούν παραλαβή προϊόντων από τα παραγωγικά κέντρα

Τηλεργασία όταν είναι απαραίτητο
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών έχει οδηγήσει και στην υιοθέτηση του μοντέλου της εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η απομακρυσμένη σύνδεση για όλους τους εργαζομένους, σε συνδυασμό με το Skype for Business, επιτρέπει στους υπαλλήλους να εργάζονται σαν να είναι στο γραφείο.

Η λήψη αποφάσεων δεν σταματά εάν κάποιος δεν είναι στο γραφείο γιατί μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συνάντηση online από το pc/κινητό/ tablet.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας share point και το intranet του οργανισμού, μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να δημιουργήσουν ομάδες για να δουλεύουν projects καθώς και να μοιράζονται αρχεία.

Ηλεκτρονική έγκριση εσωτερικών διαδικασιών
Ένα σημαντικό έργο digital transformation ήταν και είναι η ηλεκτρονική έγκριση όλων των εσωτερικών διαδικασιών. Το έργο αυτό αφορά περισσότερες από 50 εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες εμπλέκουν όλα τα τμήματα της εταιρίας, καθώς και τον τρόπο/χρόνο έγκρισης.

Έχοντας υλοποιήσει 20 διαδικασίες μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει χρόνο (από 60-90%) καθώς η διαδικασία έγκρισης γίνεται και από κινητό/tablet, δεν υπάρχουν bottleneck σε κάποια τμήματα γιατί δεν λαμβάνουν τις εγκρίσεις μια φορά την εβδομάδα αλλά σε καθημερινή ροή, οι managers που ταξιδεύουν μπορούν να εγκρίνουν on the road. Επίσης, κάποιες διαδικασίες στέλνουν αυτοματοποιημένα email σε πελάτες ή προμηθευτές και έτσι έχουμε αυτοματοποιήσει την επικοινωνία μας μαζί τους.

Πιστοί στη δέσμευσή μας για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών μας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού, θα συνεχίζουμε να επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και σε καινοτόμες λύσεις που θα βελτιώνουν τη λειτουργία μας και θα εξοικονομήσουν χρόνο και κόστος προς όφελος όλων.