Επιχειρηματική ευφυΐα και βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών οι βασικοί πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Για τη Celestyal Cruises, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ξεκίνησε όταν η εταιρεία επανακαθόρισε τη στρατηγική της τοποθέτηση και έθεσε τους μελλοντικούς της στόχους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, διαπιστώθηκε η ανάγκη αύξησης των πωλήσεων, μείωση του κόστους, ευκολία στην πρόσβαση σε συστήματα και πληροφορίες, βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πελάτη και αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών.

Πρώτος στόχος το BI
Η πρωταρχική μας ενέργεια ήταν η επένδυση σε συστήματα Business Intelligence (BI). Αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την εταιρεία μας, αλλά και τη συμπεριφορά των πελατών μας. Η ανάλυση των στοιχείων, που αντλήσαμε, τεκμηρίωσε απόψεις, ενώ παράλληλα διέψευσε μύθους. Η βαθύτερη γνώση της υπόστασης του οργανισμού, ενίσχυσε τη δυναμική όλων των τμημάτων, δίνοντας τους τη δυνατότητα να βελτιωθούν και να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα τα τμήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ κατάφεραν να δημιουργήσουν νέα πακέτα και τιμολογιακές πολιτικές. Αντίστοιχα, το ξενοδοχειακό τμήμα προετοιμάστηκε καλύτερα όσον αφορά στο μείγμα των εθνικοτήτων που επρόκειτο να επιβιβαστεί στα κρουαζιερόπλοια της εταιρείας. Τα σημεία πώλησης, εξυπηρέτησης και τροφοδοσίας κατάφεραν να προετοιμαστούν εξίσου καλά, λαμβάνοντας εγκαίρως αποφάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Βελτίωση της εμπειρίας του επιβάτη
Η δουλειά μας, όμως, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς διευρύναμε τις εφαρμογές του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να επιτύχουμε σταδιακή βελτίωση της επικοινωνίας και γενικότερα της συνεργασίας, τόσο εντός, όσο και εκτός εταιρείας. Σήμερα, το γραφείο ενός στελέχους μπορεί να είναι οπουδήποτε στον κόσμο διατηρώντας όλες τις υπηρεσίες του ενεργές, συνδυάζοντας on-premises και cloud υπηρεσίες. Επόμενο κύριο μέλημα αποτέλεσε η βελτίωση των υποδομών των πλοίων για την παροχή internet και προσωποποιημένης πληροφόρησης, σε όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Ως αποτέλεσμα, κάθε επιβάτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιμες πληροφορίες, μέσω της φορητής του συσκευής, μπορεί να αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, να διαχειριστεί το λογαριασμό του, καθώς και να κρατήσει την επαφή του με τα social media. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν αντίστοιχες επενδύσεις, όπως self-kiosks, τεχνολογίες digital signage, touchscreens σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και επενδύσεις για την αναβάθμιση και επιτάχυνση της διαδικασίας του check-in.

Μια φορά πελάτης για πάντα πελάτης
Θέλοντας, επίσης, να κρατήσουμε την επαφή με τους φιλοξενούμενούς μας στα κρουαζιερόπλοια, υλοποιήσαμε πρόσφατα ένα CRM σύστημα, με σκοπό να ενισχυθεί η πιστότητα και η ικανοποίηση τους. Τέλος, επενδύσαμε σε συστήματα Business Process Management (BPM), που κρίνονται απαραίτητα δομικά στοιχεία στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρόκειται για συστήματα με έξυπνο λογισμικό διαχείρισης, τα οποία χρησιμοποιούν μεθόδους για την αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών, προσφέροντας διαφάνεια, ευελιξία και συμβατότητα με την ισχύουσα πολιτική της εταιρείας. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε το 2017 και εφαρμόστηκε με επιτυχία σε όλες στις διαδικασίες της διεύθυνσης πληροφορικής. Στην παρούσα φάση είμαστε προσηλωμένοι στην αλλαγή του συστήματος κρατήσεων. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στα μέσα του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τρίμηνου του 2018. Στόχος μας παραμένει η δημιουργία ενός εξελιγμένου συστήματος κρατήσεων που να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, πριν και μετά την κρουαζιέρα, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές για νέες συνεργασίες. Η ικανοποίηση των πελατών μας συνεχίζει να αποτελεί την κινητήρια δύναμή μας, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τόσο το ταξίδι τους, όσο και τις επιμέρους δραστηριότητές τους, από τη στιγμή της επιθυμίας τους μέχρι και την ολοκλήρωσή του, μέσα σε ένα ομοιογενές περιβάλλον (Web και mobile App).