Ενοποίηση της αλυσίδας καταστημάτων σε ένα σώμα, συλλογή πληροφορίας, επιχειρηματική ευφυΐα και ηλεκτρονικό εμπόριο, καθορίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο μετασχηματισμός μας ξεκινά από τα IT infrastructure projects, τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση των εταιρικών μας ΙΤ υποδομών. Υλοποιήσαμε τη διασύνδεση όλων των εταιρικών κόμβων της Coffee Island σε ένα κλειστό δίκτυο IP VPN MPLS που συνοδεύεται από την αντικατάσταση της παραδοσιακής τηλεφωνικής μας υποδομής με VoIP. Επίσης αναβαθμίζουμε την υποδομή των server μας που βρίσκονται σε διάφορους εταιρικούς κόμβους με στόχο την αύξηση της επεξεργαστικής ισχύς και του διαθέσιμου ψηφιακού χώρου.

Τα θεμέλια του μετασχηματισμού
Τα IT corporate projects στοχεύουν στη μηχανογράφηση όλων των εταιρικών μας λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα υλοποιήσαμε ticketing σύστημα όπου καταγράφεται και παρακολουθείται όλη η πορεία ενός αιτήματος εξυπηρέτησης. WMS πλήρως διασυνδεδεμένο με το ERP και εν συνεχεία με το ICS. Με το WMS μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε λεπτομερώς κρίσιμες διαδικασίες όπως η παραλαβή και διακίνηση αγαθών, η παραγωγή και ο ποιοτικός έλεγχος. Business mobile applications για απομακρυσμένη αυτόματη καταχώρηση audit, service και merchandising information από τα αντίστοιχα τμήματα στα κεντρικά πληροφοριακά μας συστήματα και την αυτόματη δημιουργία των κατάλληλων workflows βάσει της καταχώρησης που γίνεται. Επίσης αναβαθμίσαμε το B2B σύστημα παραγγελιοληψίας με το οποίο οι franchisee μας αποστέλλουν τις παραγγελίες τους και περνούν αυτόματα στο ERP μας. Ακόμα προσθέτουμε συνεχώς modules και κάνουμε παραμετροποιήσεις στο κεντρικό μας ERP ώστε να παρακολουθήσουμε κρίσιμες διαδικασίες όπως το budget, το cash flow, τη βιομηχανική κοστολόγηση και μια σειρά από άλλες κρίσιμες εργασίες μέσα από ένα stable και δομημένο σύστημα.

Όλη η πληροφορία σε ένα κεντρικό BI σύστημα
Εκτός από τα έργα που έχουν ήδη παραδοθεί ετοιμάζουμε τρία ακόμα μεγάλα έργα που έχουν εγκριθεί στον τομέα των IT corporate projects. Τη δημιουργία ενός εταιρικού intranet – portal που στόχος είναι να ψηφιοποιήσει όλες τις εργασίες που αυτή τη στιγμή γίνονται με φυσικό τρόπο. Το αρχικό πλάνο περιλαμβάνει την υλοποίηση πέντε διαδικασιών, τη διαχείριση στόλου, τα αιτήματα αδειών, τα εταιρικά εξοδολόγια, τα αιτήματα εκπαιδεύσεων και τις αξιολογήσεις του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, βρισκόμαστε στη φάση του σχεδιασμού και της ανάλυσης του franchisee ranking project που έχει στόχο την αξιολόγηση των καταστημάτων μας με τη μέθοδο του point system χρησιμοποιώντας διαφορετικής βαρύτητας κριτήρια από όλα τα τμήματα. Τα κριτήρια θα τα εξάγουμε από υπάρχουσες πληροφοριακές δομές με ETL διαδικασίες και θα τα διαχειριστούμε σε μια ΒΙ πλατφόρμα. Τέλος, στόχος της εταιρείας για το 2018 είναι να συνθέσουμε όλη την εταιρική πληροφορία που βρίσκεται σε διαφορετικά δομημένα συστήματα ή flat files σε μια ΒΙ πλατφόρμα ώστε να μπορούμε να τα αναλύσουμε συνδυαστικά, να δημιουργήσουμε το κατάλληλο visualization και infographic για την καλύτερη πληροφόρηση των decision makers.

Το ψηφιακό κανάλι πώλησης αναπτύσσεται
Τα IT consumer projects στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων digital υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές. Έχουμε ολοκληρώσει το μετασχηματισμό του coffeeisland.gr από content web site σε on line delivery & take away πλατφόρμα προσφέροντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από τα καταστήματα μας με digital τρόπο χρησιμοποιώντας μια γκάμα δυνατοτήτων όπως επαναλαμβανόμενες, αγαπημένες και προγραμματισμένες παραγγελίες. Έχουμε υλοποιήσει το brewspecialists.gr με το οποίο εξυπηρετούμε τους καταναλωτές που θέλουν να προμηθευτούν χρηστικά του specialty καφέ. Έχουμε ολοκληρώσει το μετασχηματισμό του coffeeisland.co.uk σε eshop με ενσωματωμένο loyalty program και του coffeeisland.com.cy σε on line delivery & take away πλατφόρμα και απομένει η τελική εταιρική έγκριση ώστε να γίνουν delivery στο καταναλωτικό κοινό. Ένα μήνα μετά το λανσάρισμα του coffeeisland.co.uk έχει προγραμματιστεί και το λανσάρισμα του coffeeisland.ca που θα έχει παρόμοια λειτουργικότητα με το coffeeisland.co.uk. Με αυτά τα δύο eshop θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 θα δημιουργήσουμε mobile application που θα έχει παρόμοια λειτουργικότητα ordering με το coffeeisland.gr και gamification loyalty program ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία μας στα ψηφιακά κανάλια πώλησης και επικοινωνίας με τους καταναλωτές.