Στην διαχείριση εντολών και πληρωμών εστιάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας.

Ο όμιλος Interamerican, χρησιμοποιεί, την τελευταία τριετία, μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης & αυτοματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών (Treasury Management System-TMS), σύμφωνα με το πρότυπο SEPA (Single European Payments Area). Η πλατφόρμα aplonCASH™, αποτελεί το μοναδικό σημείο διαχείρισης των εντολών πληρωμών των εταιρειών του ομίλου, καθώς και ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σημείο διεπαφής, με τις 4 συστημικές Ελληνικές τράπεζες και τις Κυπριακές, για το τμήμα Treasury του ομίλου. H INTERAMERICAN διαθέτει ανά πάσα στιγμή, έγκυρη και ολοκληρωμένη (aggregated) εικόνα για όλες τις τραπεζικές συναλλαγές & τα διαθέσιμα της.

Έτοιμη η εταιρεία για την PSD2
Το 2018 αναμένεται να είναι μια χρονιά που θα αλλάξει σημαντικά το τραπεζικό τοπίο. Βασικός λόγος είναι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις πληρωμές (Payment services (PSD 2) – Directive (EU) 2015/2366 ) , η οποία ουσιαστικά επιτρέπει στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους και third party providers (TPPs), προκειμένου να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα τρίτα μέρη τα δεδομένα αυτά, μέσω ανοιχτής πλατφόρμας (open APIs), έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβαίνουν σε απευθείας συναλλαγές με τους πελάτες τους, χωρίς την διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σε εφαρμογή τα open API
H INTERAMERICAN στα πλαίσια των εργασιών της, εκτελεί πάνω από 200.000 συναλλαγές πληρωμών, το χρόνο, σε Ελλάδα και Κύπρο, με αποδέκτες πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, οι οποίοι διατηρούν λογαριασμούς με διασπορά σε διάφορες τράπεζες της Ευρωζώνης. Έχοντας ήδη λειτουργήσει με επιτυχία την εφαρμογή του aplonCASH™ για την εκτέλεση πληρωμών, προχώρησε ένα ακόμη βήμα με την βοήθεια της PaymentComponents και της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο: Αξιοποιώντας την επιλογή Open Banking της Ελληνικής Τράπεζας, που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα aplonAPI™, πραγματοποιεί πλέον πληρωμές real time με APIs, αποτελώντας την πρώτη επιχείρηση σε Ελλάδα και Κύπρο που χρησιμοποιεί αυτή την αρχιτεκτονική.

Η λύση που υλοποιήθηκε προσφέρει δυνατότητες συνολικής διαχείρισης και παρακολούθησης, όλων των εντολών πληρωμών, για όλες τις εταιρείες του ομίλου, από μία ολοκληρωμένη μηχανογραφική πλατφόρμα, εντός της ημέρας (Same day) πίστωση, στον λογαριασμό των δικαιούχων και μηδενική παρακράτηση προμήθειας διατραπεζικών συναλλαγών, τόσο για τον όμιλο όσο και για τον δικαιούχο. Ακόμη απόλυτη διαχείριση των κεφαλαιακών διαθεσίμων ανά τράπεζα από τους treasurers, μέσω ανάπτυξης μηχανισμού βέλτιστης δρομολόγησης πληρωμών και αυτόματη επικοινωνία για την αποστολή εντολών πληρωμών & τη λήψη απαντήσεων από τις τράπεζες, μέσω μηχανογραφικής διασύνδεσης

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν αφορούν τόσο την INTERAMERICAN όσο και τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αλλάξει την κουλτούρα μας
Για την εταιρεία σημαντικότερα από αυτά είναι η αλλαγή κουλτούρας/συνήθειας προς την ψηφιοποίηση των συναλλαγών, η πρωτοποριακή εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας PSD2 (από μια ασφαλιστική εταιρία που πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εξελίξεις του FinTech) και η σημαντική μείωση του χρόνου πραγματοποίησης πληρωμών. Ακόμη η μείωση εξόδων (μειωμένα διατραπεζικά έξοδα, λιγότερα λάθη, μειωμένες εργατοώρες), η μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας ταμειακής διαχείρισης, η αναλυτική και ακριβής πληροφόρηση και η συνεχής συμμόρφωση στις κανονιστικές οδηγίες και στους κανόνες ασφάλειας.

Για τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, ουσιαστικά στοιχεία αποτελούν η εξάλειψη προμηθειών, χρεώσεων, εισερχομένων εμβασμάτων, η αμεση πίστωση των δικαιούμενων ποσών στον τραπεζικό τους λογαριασμό και η απαλλαγή από την αναγκαστική μετάβαση σε τραπεζικό υποκατάστημα για την είσπραξη μιας επιταγής.

Η συνεργασία αυτή της INTERAMERICAN, με την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου και την PaymentComponents αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της συνεχούς αναζήτησης, της εταιρίας μας, για καινοτομία, ιδιαιτέρως στο κομμάτι των ψηφιακών συναλλαγών, το οποία αναμένεται να αλλάξει ριζικά τους επόμενους μήνες.