Η αυτοματοποίηση της πώλησης και η αξιοποίηση mobile εφαρμογών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων αποτελούν τα κύρια σημεία εστίασης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι μια από τις πιο σημαντικές πηγές ανάπτυξης για τις εθνικές οικονομίες και δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων εντός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι κύριες μορφές του ψηφιακού μετασχηματισμού που εφαρμόζει και η Kleemann είναι:

    α) μετασχηματισμός της εμπειρίας των πελατών
    β) μετασχηματισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών
    γ) μετασχηματισμός των επιχειρηματικών μοντέλων

Η στροφή στην αξιοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί αρκετές αλλαγές στις διαδικασίες της εταιρίας. Καθώς η εταιρία ακόμα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η στρατηγική προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται για την επίτευξη των στόχων.

Από το Portal ξεκινά η πώληση
Οι πελάτες της Kleemann εξυπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί στην εταιρία, όπως για παράδειγμα το κεντρικό Portal μέσα από το οποίο οι πελάτες μπορούν να δουν αναλυτικά όλη τη γκάμα των προϊόντων, να επιλέξουν τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν και να προχωρήσουν σε προσφορά ή παραγγελία online. Το συγκεκριμένο σύστημα της Kleemann περιέχει μία καινοτομία για τον κλάδο καθώς είναι η μόνη που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να παραμετροποιήσουν το προϊόν βάσει των αναγκών τους. Επιπλέον, παρότι ο ανελκυστήρας αποτελεί ένα τεχνολογικό προϊόν που συνήθως απαιτείται ένα μηχανολογικό υπόβαθρο ακόμα και για την υποβολή προσφοράς, το Portal της Kleemann έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη καθώς διαθέτει αυτόματη διόρθωση σε όλα τα πεδία του.

Mobile εφαρμογές για ευκολότερη συντήρηση
Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης και στις mobile τεχνολογίες όπου η εταιρία έχει αναπτύξει ειδικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι πελάτες για τον έλεγχο των ανελκυστήρων, όπου μέσω ειδικών αισθητήρων των κινητών συσκευών, οι χρήστες μπορούν να μετρήσουν τα ποσοτικά δεδομένα της ποιότητας οδήγησης ενός ανελκυστήρα, όπως για παράδειγμα την επιτάχυνση, την ταχύτητα, την απότομη κίνηση, την απόσταση και τον θόρυβο. Τα εργαλεία αυτά αυξάνουν το δείκτη εξυπηρέτησης και διαδραστικότητας της εταιρίας με τους πελάτες.

Η εταιρία έχει αναπτύξει και άλλα εργαλεία με σκοπό την καλύτερη διασύνδεση με τους πελάτες της όπως την εφαρμογή KVS, όπου τα τεχνικά συνεργεία των συνεργατών της μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το τεχνικό τμήμα και να λάβουν επιτόπια προσωποποιημένη λύση. Η εταιρία φροντίζει για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της και για αυτό το λόγο έχει αναπτύξει ειδική online πλατφόρμα με εστιασμένα και κατηγοριοποιημένα online εργαλεία. Επιπρόσθετα, το νέο ERP της εταιρίας αναπτύχθηκε για να μπορεί να καλύψει συνολικά τη διασύνδεση όλων των παραγωγικών και μη θυγατρικών της εταιρίας σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης.

Περισσότερα social media σύντομα
Το διάστημα αυτό η εταιρία προσανατολίζεται στην εξολοκλήρου αναδιαμόρφωση της στρατηγικής της ως προς τα digital και social κανάλια επικοινωνίας, ξεκινώντας από τον ανασχεδιασμό του website της με σκοπό την προώθηση της δυναμικής της εικόνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου και διάχυσή του στα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας αναμένεται να είναι ένας σημαντικός πυλώνας της νέας στρατηγικής. Έχοντας σαν στόχο την αύξηση του δείκτη εξυπηρέτησης, σχέσης των υπαρχόντων πελατών αλλά και τη δημιουργία νέου πελατολογίου μέσα από τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας, η εταιρία υλοποιεί νέες διαδικασίες για καλύτερη προσαρμογή στο ψηφιακό περιβάλλον καθώς και αυτοματισμούς που θα βοηθήσουν στη γρήγορη λήψη αποφάσεων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Στα άμεσα σχέδια της εταιρίας επίσης εντάσσεται η αυτοματοποίηση των ενεργειών μάρκετινγκ (Marketing Automation) για την καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων (leads) είτε αυτά προέρχονται από ενέργειες που πραγματοποιούνται στα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας είτε από άλλες offline ενέργειες. Η αυτοματοποίηση των ενεργειών Μάρκετινγκ αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της ροής εργασίας μεταξύ αρκετών τμημάτων με κοινό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο η εταιρία έχει αποφασίσει να επενδύσει σημαντικά σε εργαλεία και διαδικασίες που οδηγούν στην ψηφιακή αυτοματοποίηση και μετασχηματισμό με απώτερο σκοπό την αύξηση των δεικτών αποδοτικότητας.