Σε εργαλεία συντονισμού και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και σε ψηφιοποίηση διαδικασιών εστιάζει η εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανέπτυξε, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, νέες πλατφόρμες, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Στη WIND Ελλάς αξιοποιούνται σύγχρονα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους για θέματα που τους απασχολούν άμεσα. Οι μέθοδοι και τα online κανάλια επικοινωνίας ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου που χρησιμοποιούνται ενδεικτικά είναι έρευνες, εργαστήρια, ηλεκτρονικό περιοδικό WIND News, εσωτερικό Intranet τα οποία εξελίσσονται και αναβαθμίζονται συνεχώς. Οι Online λύσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση εφαρμογών σε όλα τα desktop / laptop των εργαζομένων όπως Skype for Business, One Drive, One Note. Σύγχρονα on line εργαλεία για τους εκπροσώπους στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας start up που χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση δεξιοτήτων υποψήφιων εργαζομένων. Η διαδικασία ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Grow@WIND, αποτελεί ένα εργαλείο που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή μέσα από μια on line πλατφόρμα.

H εταιρία διαθέτει επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Harvard Business School, βασισμένο στις αρχές του E-Learning. Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει από το γραφείο ή το σπίτι και υπάρχει ευελιξία ως προς τις ώρες και μέρες παρακολούθησης.

Me@WIND
Την προσπάθειά για απλότητα στη διαχείριση δεδομένων και για την άμεση και εύκολη διάθεση πληροφοριών προς όλους, ήρθε να ενισχύσει η νέα πλατφόρμα HR Self Service «Me@WIND». Η νέα διαδικτυακή (web based) τεχνολογία είναι δυναμική ώστε να εξελίσσεται και να αναβαθμίζεται συνεχώς, προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν άμεσα έναν εργαζόμενο, ενώ παράλληλα δίνει στους line managers εύκολα και γρήγορα εργαλεία για τη διοίκηση της ομάδας τους. Από τις αρχές του 2016 η νέα πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία, ενώ σταδιακά αρχίζει και φιλοξενεί ολοένα και περισσότερες διαδικασίες people management της εταιρείας.

Ταχύτερες διαδικασίες και εξοικονόμηση χαρτιού
Με αφορμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η εταιρεία έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση στο χαρτί και βεβαίως το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Οι σχετικές δράσεις αφορούν τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες όσο και το ευρύ κοινό και τους πελάτες. Εφαρμόζεται ήδη πληθώρα ενεργειών εντός και εκτός εταιρίας όπως:

  α) κεντρικά ρυθμιζόμενη εκτύπωση διπλής όψης σε όλους τους υπολογιστές και δυνατότητα σάρωσης εγγράφων, με συνοδευτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης (κάδος σε κάθε εκτυπωτή, σε κάθε όροφο, σε κάθε κτίριο),
  β) εσωτερικός ιστότοπος με δυνατότητα αποκλειστικά ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών (δεν απαιτείται εκτύπωση σε κανένα στάδιο),
  γ) ηλεκτρονική έκδοση μισθοδοσίας,
  δ) e-bill σε όλους τους εργαζόμενους,
  ε) από το 2016 εφαρμόζεται και ηλεκτρονικό-σύστημα διαχείρισης των αξιολογήσεων των εργαζομένων, το οποίο μειώνει σημαντικά την ανάγκη εκτυπώσεων, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται επιπλέον κατ’ εκτίμηση 100 κιλά χαρτιού ετησίως.

Αλλά και προς τα καταστήματα, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές εφαρμόζονται οι εξής δράσεις:

  α) κατάργηση εκτύπωσης σε συγκεκριμένα έγγραφα που η επικοινωνία τους προς τα καταστήματα, γινόταν σε έντυπη μορφή
  β) ηλεκτρονική διαχείριση τιμολογίων,
  γ) αλλαγή εκτυπωτών καταστημάτων σε μοντέλα που εκτυπώνουν μικρότερη επιφάνεια για συγκεκριμένα παραστατικά,
  δ) χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Περισσότερες ευκολίες για τους συνδρομητές
Τέλος προς τους Συνδρομητές εφαρμόζονται τα εξής:

  α) παροχή e-bill / e-services, για τη διαχείριση του λογαριασμού χωρίς χαρτί καθώς και άλλων υπηρεσιών από οποιαδήποτε συσκευή και από το κινητό τους τηλέφωνο, μέσω της ειδικής εφαρμογής myWINDAPP.
  β) νέο ψηφιακά καταστήματα, που προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία τεχνολογίας και εξυπηρέτησης στους καταναλωτές και καλύτερο περιβαλλοντικό προφίλ, ενσωματώνοντας πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και καταργώντας τη χρήση χαρτιού και εντύπων για λόγους προβολής και διαφήμισης σε μεγάλο βαθμό.