Τι σημαίνει «digitalized» για μια εταιρεία ή οργανισμό; Είναι ίδιο με το «digitized» και το «digital transformation»; Ποιες είναι οι διαφορές και ποιος ο στόχος που αναζητούν τα στελέχη των εταιρειών στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν αυτή την σημαντική μετάβαση, τόσο στην οργάνωση όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρουν;

Κατ’ αρχήν ο όρος digitized στη βάση του, αναφέρεται στην μετατροπή αναλογικών/φυσικών πραγμάτων σε ψηφιακή μορφή (πχ. Έγγραφα, εικόνες, ήχοι) που στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπολογιστές για πολλούς λόγους.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο όρος «digitalized» αναφέρεται στη χρήση τεχνολογιών, διαδικασιών και δεδομένων με στόχο την βελτιστοποίηση των επιχειρήσεων σε υποδομές και υπηρεσίες και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα ψηφιακά δεδομένα είναι ο πυρήνας όλων των εργασιών. Φτάνουμε έτσι στο «digital transformation» που είναι όρος ευρύτερος του digitalization και εκφράζει την συνολική πορεία μιας εταιρείας προς τον ψηφιακό κόσμο. Περιλαμβάνει μια συνολική στρατηγική μετάβασης σε πολλούς τομείς δραστηριότητας μιας εταιρείας και αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια εξέλιξης και εναρμόνισης με την πρόοδο της τεχνολογίας. Η διαδικασία του digital transformation απαιτεί διεργασίες digitization δεδομένων και digitalization υποδομών, υπηρεσιών και διαδικασιών. Έτσι η εταιρεία ή ο οργανισμός οδηγείται στον κόσμο του digital business.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά, 25 εταιρείες που έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην μετάβασή τους προς την ψηφιακή εποχή, κρινόμενες βάσει μια εκτεταμένης σειράς ερωτήσεων και κριτηρίων (ανάλυση τους στην σελίδα 10), αλλά παρουσιάζονται εν συντομία και τα κύρια ευρήματα των σημαντικών αυτών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού.