Η Huawei γνωστοποίησε τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2009 που ανέδειξαν έσοδα από πωλήσεις ύψους 21.8 δισ. δολαρίων, με ανάπτυξη 19% σε σχέση με το περασμένο έτος.

Η Huawei επίσης ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 2.7 δισ. δολαρίων και καθαρό περιθώριο κέρδους 12.2%. Τα οικονομικά αποτελέσματα ελέγχθηκαν από την πολυεθνική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών KPMG. Παρά την ευρύτερη οικονομική πρόκληση του 2009, η Huawei πέτυχε υψηλή απόδοση μέσα από την πελατοκεντρική στρατηγική καινοτομίας, η οποία της επέτρεψε να προσφέρει εξελιγμένες λύσεις δικτύων, υψηλής ποιότητας, που βοηθούν παρόχους στο να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις που τους παρουσιάζονται.

Η λύση ‘Single-RAN’ της Huawei για παράδειγμα, η οποία συνδυάζει διαφορετικά συστήματα δικτύων σε μια πλατφόρμα, ήδη χρησιμοποιείται από 30 παρόχους παγκοσμίως. Η βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας και διαχείρισης κόστους το 2009 έφερε συνολικό ποσοστό δαπάνης (το σύνολο των λειτουργικών εξόδων και άλλων εσόδων σαν ποσοστό του κύκλου εργασιών) να μειώνεται κατά 1.4% ανά έτος. Η Huawei θα συνεχίσει να βελτιώνει την λειτουργική της αποδοτικότητα μέσα από την υιοθέτηση βέλτιστων επαγγελματικών πρακτικών και προγραμμάτων ανάπλασης επιχειρήσεων όπως το “Integrated Financial Services” με την IBM και το “Lead to Cash” με την Accenture.