Οι εταιρείες 1) Cream, 2) DDB, 3) Leo Burnett, 4) Mass, 5) McCann – Erickson, 6) Upset και 7) The PR Team κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 2010-2015.

Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η εφαρμογή συγκεκριμένων και συνεκτικών δράσεων τουριστικής προβολής για τα έτη 2010 – 2015, με στρατηγικό στόχο: α) την ανάδειξη και διατήρηση μακροπρόθεσμα της Περιφέρειας Αττικής ως αναγνωρισμένου διεθνώς τουριστικού προορισμού πολλαπλών επιλογών αναψυχής και επιχειρηματικών ευκαιριών και μέσω της ενίσχυσης του ήδη γνωστού brand name Αθήνα και β) την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση αρνητικών φαινομένων (σε διεθνές ή/και εθνικό επίπεδο), που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς τις τουριστικές ροές προς την Περιφέρεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ωστόσο τα 2,8 εκατ. εξ αυτών αντιστοιχούν σε έργα τεχνολογίας και ειδικότερα στη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου. Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν κατέβει στον εν λόγω διαγωνισμό ως υπερεργολάβοι του έργου.