Τα Big Data θα υποκινήσουν δαπάνες Πληροφορικής της τάξεως των 28 δισ. δολ. μέσα στο 2012 παγκοσμίως, ενώ το 2013 το ποσό αυτό αναμένεται να αγγίξει τα 34 δις.

Το μεγαλύτερο μέρος των τωρινών δαπανών χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη παραδοσιακών λύσεων για τις απαιτήσεις του big data και μόνο 4,3 δις. θα χρησιμοποιηθούν για τις πωλήσεις λογισμικού για τις άμεσες απαιτήσεις για τη λειτουργικότητά του. Προς το παρόν, τα Big Data έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στις αναλύσεις των κοινωνικών δικτύων και στα content analytics, με 45% νέων δαπανών κάθε χρόνο. Στις παραδοσιακές αγορές IT, οι υποδομές των εφαρμογών και του middleware είναι αυτές που επηρεάζονται περισσότερο, σε σύγκριση με το λογισμικό storage, τη διαχείριση των συστημάτων βάσεων δεδομένων, την ποιότητα των δεδομένων, το business intelligence ή τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ξεκινώντας το 2015, η Gartner αναμένει πως οι μεγάλοι οργανισμοί θα ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν την εμπειρία τους στα Big Data σε embedded μορφή στις αρχιτεκτονικές και τις πρακτικές τους. Το 2018, οι λύσεις big data θα προσφέρουν λιγότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές πρακτικές που έχουν ενσωματώσει νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες για την υποστήριξη του αυξανόμενου όγκου, ποικιλίας και ταχύτητας των δεδομένων. Παρόλα αυτά, οι δεξιότητες, οι πρακτικές και τα εργαλεία που εμφανίζονται στα Big Data θα διατηρηθούν καθώς οι μεγάλοι οργανισμοί θα έχουν ολοκληρώσει τις διαχειριστικές αρχές τους και θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο Big Data.