Η 2B3D είναι ένα νέο startup που ξεκινά τη λειτουργία του µε στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας του πραγµατικού κόσµου, µέσα από τις καθηµερινές ψηφιακές εµπειρίες, συνδυάζοντας και εξατοµικεύοντας τις τεχνολογίες στον τοµέα του 3D.

Με εξειδίκευση στις ολοκληρωµένες λύσεις 3D Avatar, η 2B3D έχει βάλει σκοπό να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στον ψηφιακό και τον φυσικό κόσµο, επανδρώνοντας την ψηφιακή πραγµατικότητα µε Avatars που θα περιέχουν δεδοµένα αληθινών ανθρώπων. Oι υπηρεσίες της 2B3D απευθύνονται σε µια ευρεία γκάµα επιχειρήσεων: από τη δηµιουργία πιστών 3D οµοιωµάτων για προωθητική χρήση σε events και marketing έως virtual δοκιµαστήρια για µάρκες ρούχων και δηµιουργία Avatar database για πρακτορεία µοντέλων. Επιπλέον, οι τεχνολογικές της 2B3D βρίσκουν εφαρµογή σε πολλούς τοµείς όπως η Υγεία & η Ιατρική, η Διασκέδαση, οι Μεσιτικές υπηρεσίες, η Επικοινωνία και το Digital Content Marketing.