Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, τρεις εταιρείες θα αξιολογηθούν για το έργο του Υπουργείο Οικονομίας “Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Η/Υ”.

Πρόκειται για τις εταιρείες Ιντερκαμ, Πλαίσιο και Μ. Παπασάββας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 710 χιλιάδων ευρώ και η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε στις 14/2/2008.