Οι επιχειρήσεις στην περιοχή EMEA χρειάζονται 3 φορές περισσότερο χρόνο από επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές στον κόσμο για να εντοπίσουν μία παραβίαση, σύμφωνα με την έρευνα Mandiant M-Trends EMEA Report που δημοσιεύει η FireEye.

Ένας βασικός λόγος γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι πρέπει να εντοπίσουν τις παραβιάσεις μόνες τους χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η έρευνα αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή EMEA, χρειάζονται, κατά μέσο όρο, 469 ημέρες για να εντοπίσουν μία παραβίαση, τεράστιος αριθμός αν αναλογισθεί κανείς ότι ο παγκοσμίως ο μέσος όρος ανέρχεται στις 146 ημέρες. Η FireEye πιστεύει ότι ένας σημαντικός λόγος γι’ αυτό είναι και το external sourcing. Μόνο το 12% των παραβιάσεων που εξετάστηκαν ανακαλύφθηκαν από εξωτερική πηγή, ενώ παγκοσμίως, το external sourcing ανακαλύπτει το 53% των εντοπισμένων παραβιάσεων. Καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν για παραβιάσεις «εσωτερικά» συνήθως επιφορτίζονται και με την ανάλυσή τους. Αυτό γίνεται συνήθως χρησιμοποιώντας «μη-κατάλληλες» τεχνολογίες, οδηγώντας έτσι σε αποτυχία να κατανοήσουν την πραγματική εικόνα της παραβίασης και, τελικά, καταλήγουν να μένουν εκτεθειμένες σε νέες παραβιάσεις.