30 εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα επιλέχθηκαν για φέτος στο παγκόσμιο πρόγραμμα Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert και συνδέθηκαν με περισσότερους από 5.600 εκπαιδευτικούς του προγράμματος MIE παγκοσμίως.

Κάθε χρόνο η Microsoft επιλέγει καινοτόμους εκπαιδευτικούς για να μοιραστούν ιδέες, να δοκιμάσουν νέες μεθόδους με στόχο να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών αξιοποιώντας την τεχνολογία. Ως MIE experts, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη χρήση της τεχνολογίας τόσο εντός της σχολικής αίθουσας όσο και στη διδακτέα ύλη, θα προσφέρουν συμβουλές στη Microsoft και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία θα μπορεί να ενσωματωθεί στη διδασκαλία με άρτιο τρόπο. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν δύο ακόμα κατηγορίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα της Microsoft: οι Microsoft Innovative Expert Trainers – εκπαιδευτικοί με μακρά πείρα στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες δράσεις και οι Microsoft Innovative Educator Fellow – εκπαιδευτικοί με πολύ μεγάλη εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων.