Η IBM κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 32% το 2008 στα 171 εκατ. ευρώ από τα 145,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Τα κέρδη της αυξήθηκαν από τα 6 εκατ. ευρώ στα 24 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 300%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από τα 5,7 εκατ. ευρώ, στα 23,7 εκατ. ευρώ, αύξηση 300%. Σύμφωνα με τον ισολογισμό, η εταιρεία μεταφέρει κέρδη προς διάθεση 18 εκατ. ευρώ, από 2,9 εκατ. ευρώ το 2007, αύξηση 520%.