Για δωδέκατη συνεχή χρονιά η Cisco δημοσίευσε το ετήσιο της Visual Networking Index (VNI), το οποίο, αυτή τη φορά, περιέχει μερικές ενδιαφέρουσες προβλέψεις για την ανάπτυξη του Internet τα πέντε επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, η παγκόσμια κυκλοφορία IP σχεδόν θα τριπλασιαστεί έως το 2021, παράγοντας συνολικά 3,3ZB δεδομένων σε σχέση με τα 1,2ZB σήμερα. Βασικές αιτίες για την παγκόσμια αύξηση των δεδομένων στο Διαδίκτυο είναι αφενός ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των συσκευών που συνδέονται στο Internet και αφετέρου ο τρόπος χρήσης των δεδομένων. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο αριθμός των χρηστών του Internet θα αυξηθεί στα 4,6 δισ., ήτοι στο 58% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Επιπλέον, ο αριθμός των συνδεδεμένων στο Internet συσκευών ανά άτομο, θα αυξηθεί από τις 2,3 στις 3,5. Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται στο Internet of Things, καθώς από τις περίπου 17,1 δισ. συσκευές IoT το 2016, o αριθμός τους θα ανέλθει στα 27,1 δις. σε πέντε χρόνια. Ειδικά τα Smart Cities και τα Connected Cars αναμένεται να καταγράψουν ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 30%. Για το μεγαλύτερο ποσοστό της κυκλοφορίας δεδομένων τα επόμενα πέντε χρόνια θα ευθύνεται κυρίως η χρήση βίντεο, καθώς το 2021 θα συνεισφέρει πάνω από 82% στην κυκλοφορία δεδομένων στο Internet (σε σχέση με 67% την τελευταία χρονιά).

Οι μεγαλύτεροι διακινούμενοι όγκοι δεδομένων θα απαιτήσουν και υψηλότερα bandwidth: εκτιμάται ότι το μέσο bandwidth των ευρυζωνικών συνδέσεων θα αυξηθεί από τα 27,5Mbit/s το 2016 στα 53,0Mbit/s το 2021. Αύξηση αναμένεται και στη συμμετοχή των κινητών συσκευών στη συνολική κίνηση του Internet (73% το 2021 από το 52% σήμερα), όπως και στην ένταση και αριθμό των επιθέσεων DDoS (+172% αύξηση των επιθέσεων με 60% περίπου μεγαλύτερη δέσμευση του bandwidth).