Το IQbility επένδυσε το 2016 σε εταιρείες startup το συνολικό ποσό των 350.000 ευρώ.

Οι εταιρείες στις οποίες επενδύθηκαν τα παραπάνω κεφάλαια – από έως 140.000 ευρώ – είναι οι  Accusonus, Reembed, Roadcube: Blendo, Mist.io και Allcancode. Εκτός από την επένδυση, οι προαναφερόμενες εταιρείες απολαμβάνουν υπηρεσίες θερμοκοιτίδας όπως γραφεία, τήρηση λογιστικών βιβλία, νομική υποστήριξη, cloud infrastructure κ.λ.π., ενώ παράλληλα επωφελούνται από τη συνεργασία με τα στελέχη, τις εταιρείες και το δίκτυο του Ομίλου Quest, τα οποία μεταφράζονται σε πόρους, μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας και κατά περίπτωση πρακτικές συνέργειες.