Αύξηση 36% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου SingularLogic κατά το εννιάμηνο του 2008 και ανήλθε σε 69,6 εκατ. ευρώ έναντι 51,2 εκατ. ευρώ κατά το εννιάμηνο του 2007.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν και  ανήλθαν σε 9,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 5,9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 4,1εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 318%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κατέγραψαν αύξηση 229% και ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου SingularLogic, τα παραπάνω οικονομικά αποτελέσματα αποτελούν απόρροια της ανάπτυξης και των τριών επιχειρηματικών τομέων του ομίλου. “Ειδικότερα στην αγορά του μεγάλου ιδιωτικού τομέα, ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες αξιοποιώντας τη μεγάλη πελατειακή βάση του και το συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων του”.