Η κυκλική οικονομία συνδέεται οργανικά με την εν εξελίξει 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία ήδη μετασχηματίζει τον πλανήτη.

Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η διασυνδεσιμότητα όλων με όλους, οι δισεκατομμύρια αισθητήρες, τα ρομπότ και τα drones, η άνοδος και κυριαρχία των software platfroms σαρώνουν ήδη ολόκληρους τομείς και επιχειρηματικούς κλάδους. Η ανακύκλωση και η διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση. Ένα πρόσωπο ταυτισμένο παγκοσμίως με την τεχνολογική καινοτομία στη διαχείριση αποβλήτων, με πληθώρα keynote ομιλιών στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι, παραδίδει μια βιωματική εκπαίδευση (Δευτέρα, 22 Μαΐου), στο πλαίσιο του Corporate Waste & Recycling Conference 2017 (Tρίτη, 23 Μαΐου).

Στο εν λόγω Master class (www.wasteandrecycling.gr)  αναλύονται οι πλέον σύγχρονες τάσεις (αισθητήρες, ρομποτική, Big Data, 3D εκτυπωτές κ.λπ.) στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση, ο τρόπος που η 4η Βιομηχανική Επανάσταση διαφοροποιεί τις πρώτες ύλες και την ίδια την έννοια των αποβλήτων, τα καινούρια αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα και το μέλλον της κυκλικής οικονομίας. O  Αντώνης Μαυρόπουλος είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων (ISWA) και CEO της D-WASTE.