Τέσσερις εταιρείες συμμετέχουον στο spec του Υπουργείου Οικομίας και Οικονομικών για την προμήθεια συστήματος CCTV.

Oι εταιρείες EEP (με υπεργολάβους τις Μ. Παπασάββας και Dimicro), Kintec, Globitel (με υπεργολάβο την Info-Quest) και Printec κατέθεσαν προχθές, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για την: «Προμήθεια έξι Κλειστών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Καταγραφής Εισερχομένων & Εξερχομένων Οχημάτων CCTV για την υποστήριξη του έργου των Τελωνειακών Συνόρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προσφορά της Kintec απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν προς τις τεχνικές αξιολογήσεις οι άλλες τρεις εταιρείες.