Οι εταιρείες EEO Group, Διαδικασία Α.Ε., Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και Intraway ΕΠΕ κατέθεσαν προσφορές στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης στην Ωρίμανση και Υλοποίηση έργων του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” της ΚτΠ Α.Ε.». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 362.112 ευρώ.