Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών contact center Mellon Οικονομικές Υπηρεσίες, Fintrust και BlueSphere ολοκλήρωσαν την μετεγκατάσταση τους σε νέες εγκαταστάσεις στην οδό Πειραιώς.

Οι νέοι χώροι, έκτασης 4.500 τ.μ., εξασφαλίζουν περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα έχουν δημιουργηθεί βοηθητικοί χώροι καφέ – εστιατόριου 320 τ.μ. για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, ιατρείο, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τους καπνιστές.

Σύμφωνα με τον Νίκο Πετρακόπουλο, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του Ομίλου Εταιρειών Mellon, το 2008 η εταιρεία θα συνεχίσει την ανάπτυξη της με ταχείς ρυθμούς και στόχο ένα κύκλο εργασιών που το 2009 αναμένεται να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπασταματίου, γενικό διευθυντή της Mellon Οικονομικές Υπηρεσίες και διευθύνων σύμβουλο των Fintrust και BlueSphere, για την επίτευξη αυτού του στόχου βασικός παράγοντας είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογία.

Όσον αφορά ζητήματα που έχουν προκύψει κατά καιρούς με την ποιότητα υπηρεσιών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, ο Γ. Παπασταματίου είπε “πως στόχος  της Mellon και της Fintrust, οι οποίες είναι μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, είναι η τήρηση ενός κώδικα δεοντολογίας που έχει θεσπιστεί από το Σύνδεσμο, αλλά και η θεσμική θωράκιση της δραστηριότητας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία θα εξασφαλίσει μια πιστοποιημένη διαδικασία ένταξης επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα”.