Αφού ξεπέρασαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι εταιρείες φαίνεται ότι αρχίζουν να εμπιστεύονται όλο και περισσότερο το cloud, μεταφέροντας σταδιακά τις υποδομές τους σε αυτό.

Αυτό καταγράφεται σε πρόσφατη μελέτη της 451 Research, όπου το ποσοστό των workloads που οι επιχειρήσεις θα ανεβάσουν στο cloud θα αυξηθεί από το 41% σήμερα στο 60% έως τα μέσα του 2018. Στη σχετική έρευνα της 451 Research, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.200 επαγγελματίες του ΙΤ, καταγράφεται ότι σχεδόν το 38% των επιχειρήσεων έχουν αναπτύξει μια cloud-first πολιτική, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα λαμβάνουν υπόψη τους το cloud σε όλες τις μελλοντικές τους τεχνολογικές επενδύσεις.