Οι εταιρείες Byte, Intracom, SingularLogic Integrator και Unisystems, καθώς επίσης η ένωση Profile - Q&R κατέθεσαν προσφορές για το διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων που αφορά στο έργο "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας".

Στόχος του έργου είναι πλήρης καταγραφή και τεκμηρίωση της πληροφορίας των φακέλων των Δημοσίων Κτημάτων και λοιπών αντικειμένων της Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και η ψηφιοποίηση και εισαγωγή υπάρχοντος αρχειακού υλικού (φάκελοι, χάρτες, διαγράμματα κλπ.) σε βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί. Tο ΟΠΣ ΔΗ.ΠΕ. θα υλοποιεί την υπάρχουσα επιχειρησιακή λογική και θα περιλαμβάνει επιπλέον Σύστημα Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών  Δημόσιας Περιουσίας.

Με το παρόν Έργο θα υλοποιηθεί και η κατάρτιση βασικών χρηστών του συστήματος.Με το ΟΠΣ ΔΗ.ΠΕ. θα είναι δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, η βελτίωση της ποιότητας και αμεσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η σαφής χάραξη δράσεων που αφορούν τη Δημόσια Περιουσία και που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,4 εκατ. ευρώ.