Οι εταιρείες ELIDOC, ΕΠΙΣΕΥ, KPMG and Risk advisors,  ΕΑΙΤΥ και Mentoring κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για το έργο “Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας έργων της ΓΓΕ-ΓΓΕ για το ΕΣΠΑ 07-13”, το οποίο προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.