Οι ενώσεις εταιρειών: 1. Altec Integration - Cosmos Business Systems, 2. iKnowhow - Pricewaterhousecoopers Business Solutions, 3. Intrasoft International - Printec, 4. OTE - Space Hellas και 5. Uni systems - Quality & Reliability, κατέθεσαν χθες στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για το έργο:

«Αναβάθμιση  Ψηφιακών Υπηρεσιών  Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού  (ΑΣΕΠ)», του Ε.Π. «Ψηφιακή  Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού 4.105.447,50 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.