Το επόμενο διάστημα, το οποίο μπορεί να διαρκέσει χρόνια, θα αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση για τους CIOs. Ποιες είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στην Πληροφορική;

Με την ύφεση να έχει διαβεί το κατώφλι όλων, είναι λογικό ότι και το τμήμα ΙΤ θα επηρεαζόταν αναλόγως. Οι πτώσεις στα έσοδα πιέζουν έντονα τους προϋπολογισμούς ΙΤ παγκοσμίως. Οι CIOs θα χρειαστεί να οργανώσουν τα ΙΤ projects με ορθολογισμό, θα πρέπει να περιορίσουν το μέγεθος των τμημάτων τους, να επαναδιαπραγματευθούν συμβόλαια και να αναζητήσουν περισσότερες ευκαιρίες για μείωση των εξόδων.

Από την άλλη, πολλά έχουν αλλάξει από τη μεγάλη ύφεση του 2001: τα τεχνολογικά budgets είναι πλέον μεγαλύτερα, οι επιχειρήσεις έχουν αυτοματοποιήσει περισσότερες διαδικασίες, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εκτενέστερα τα τεχνολογικά εργαλεία παραγωγής, και το e-commerce βρίσκεται στο επίκεντρο των καθημερινών εργασιών. Παράλληλα, τα τμήματα ΙΤ έχουν εδραιώσει καλύτερους μηχανισμούς όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων ενώ έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη.

Οι πιέσεις για μείωση του κόστους σε συνδυασμό με την απαίτηση τα τμήματα Πληροφορικής να είναι πιο lean, πιο αποτελεσματικά και περισσότερο ζωτικής σημασίας σε σχέση με τους επιχειρηματικούς στόχους, θα αποκτήσουν καινούργια σημασία στην επιχειρηματική τεχνολογία. Τα παρακάτω πέντε σημεία σκιαγραφούν, σύμφωνα με τη McKinsey, τις τάσεις που παρατηρούνται σήμερα.

Σύγκληση ΙΤ -corporate finance
Πλέον, υπάρχει σημαντική ανάμειξη του CFO στο ΙΤ. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια -εάν όχι δισεκατομμύρια- στα τμήματα πληροφορικής τους – επενδύσεις που συμπεριλαμβάνουν εγκαταστάσεις data center, συστήματα, εφαρμογές και οργανωτικές δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου. Σε έναν κόσμο όπου το κεφάλαιο είναι περιζήτητο, οι CFOs αναζητούν τρόπους να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του τμήματος ΙΤ μία καινούργια πηγή που θα επιφέρει κέρδος, και όχι μόνο σαν μοχλό εξοικονόμησης χρημάτων.

Ένταση και πιέσεις στα budgets των ΙΤ
Από το 2001, ο τομέας του ΙΤ έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Ωστόσο, σε πολλές επιχειρήσεις τα budgets για τα τμήματα ΙΤ βρίσκονται κάτω από μεγάλη πίεση, κάτι που περιορίζει τις επενδύσεις σε νέες επιχειρηματικές δυνατότητες. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός για τους περιορισμένους IT πόρους θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, καθώς τα ανώτερα στελέχη αντιλαμβάνονται ότι η πρόσβαση σε αυτούς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των business units, ακόμη και την ίδια τους την καριέρα.

H McKinsey υποστηρίζει ότι οι CIOs, προκειμένου να είναι αποδοτικοί, θα πρέπει να λειτουργήσουν ως ειλικρινείς διαμεσολαβητές, θα πρέπει να πιέσουν σκληρά για τη σωστή εκτίμηση των πιθανών επενδύσεων στο τμήμα ΙΤ (βασιζόμενοι, πάντα, στα δεδομένα), και παράλληλα, θα πρέπει να αποφύγουν να δώσουν την εντύπωση ότι δείχνουν την προτίμησή τους σε ένα τμήμα αντί ενός άλλου.

Το «τελευταίο» IT project;
Παρόλο που είναι ξεκάθαρο ότι η τεχνολογική επάρκεια είναι ιδιάζουσας σημασίας στους περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους, η ποικιλία στις αποδόσεις των επενδύσεων ΙΤ είναι σοκαριστική. Στο λιανικό εμπόριο, λόγου χάρη, ο CFO γνωρίζει με αρκετή ακρίβεια τι θα κόστιζε ένα επιπλέον κατάστημα, καθώς και τα έσοδα που θεωρητικά αυτό θα έφερνε. Αντιθέτως, το τελικό κόστος ενός ΙΤ project θα μπορούσε να πέσει τόσο έξω στα μεγέθη, ώστε η αξία του να είναι από μηδαμινή έως τεράστια.

Σε μερικές επιχειρήσεις, τα ανώτερα στελέχη που έχουν χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές ΙΤ με μικρή επιτυχία στο παρελθόν, θα απέρριπταν σήμερα οποιοδήποτε προαιρετικό IT project κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Φυσικά, αυτή η κατάσταση θα αποτελέσει πρόκληση για τους CIOs. Η πιο αποτελεσματική οδός θα είναι να εξηγήσουν τι χρειάζεται προκειμένου να βελτιωθεί η εξίσωση αξίας στις επενδύσεις ΙΤ.


Οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν περισσότερα από το IT
Οι κυβερνητικοί περιορισμοί προς τις επιχειρήσεις στους οποίους προχωρούν πολλές ανεπτυγμένες χώρες, θα εντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο. Ήδη στις Η.Π.Α., η Υπηρεσία Οικονομικού Ελέγχου μελετάει την προσαρμοστικότητα των τραπεζικών συστημάτων. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η Αμερικάνικη Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ζητά από πολλά φαρμακευτικά συστήματα να «τεκμηριωθούν».

Στο μέλλον, οι φορείς που χαράζουν τακτικές και οι ρυθμιστικές αρχές είναι πιθανό ότι θα απαιτούν από τα συστήματα ΙΤ να συλλαμβάνουν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο και επιπλέον γνώσεις όσον αφορά στους τρόπους που οι τράπεζες εφαρμόζουν τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου, στο πώς διαχειρίζονται τα φάρμακα οι φαρμακευτικές εταιρείες, και στους τρόπους που οι βιομηχανίες επηρεάζουν το περιβάλλον. Επίσης, οι ρυθμιστικές αρχές θα ενισχύσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονιστικών πλαισίων.

Για να διασφαλίσουν μεγαλύτερη επιτυχία, οι CIOs οφείλουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τις ομάδες εταιρικών υποθέσεων, καθώς και με το νομικό τμήμα, και να προετοιμαστούν για μια παραγωγική συνεργασία με τις ρυθμιστικές και νομοθετικές αρχές. Θα χρειαστεί να αναζητήσουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις κυβερνητικές εντολές σε ένα ελεγχόμενο κόστος και με τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση.

Μεταβολές στο τοπίο του off shoring και του outsourcing
Μια δεκαετία πριν, πόσοι από τους CIOs των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στο Fortune 100 θα μπορούσαν να εικάσουν ότι οι ινδικές εταιρείες θα ήταν σήμερα ανάμεσα στους μεγαλύτερους πάροχους τεχνολογίας; Οπως η ύφεση του 2001 οδήγησε σε ένα ορμητικό κύμα off shoring, η τωρινή ύφεση θα φέρει σημαντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με την McKinsey, μια ανακατάταξη του τοπίου παρόχων πιθανότατα θα ακολουθήσει την υψηλή αύξηση του capacity των τελευταίων ετών, την πίεση σε συσσωρευτικές απαιτήσεις, και την εξαιρετική αβεβαιότητα στις αγορές συναλλάγματος.

Είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες να γίνουν μεγάλες συγχωνεύσεις, όπως και το ότι οι νέοι στο χώρο θα αναπτυχθούν ραγδαία και ότι μερικές μεγάλες επιχειρήσεις θα βιώσουν σημαντικές αντιξοότητες. Οι σωστοί CIOs θα διαχειριστούν τις σχέσεις με παρόχους σαν χαρτοφυλάκιο, προκειμένου να βρίσκονται σε επωφελές σημείο όταν αρχίσουν να αναπτύσσονται οι πρώτες νέες θέσεις. Οι CIOs θα πρέπει επίσης να βρίσκονται σε επαγρύπνηση όσον αφορά στους τρόπους που θα διαχειριστούν τις αλλαγές που δημιούργησαν οι συνεργασίες ή τα αδύναμα σημεία μερικών παρόχων υπηρεσιών.