Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από την παρουσίασή του, το πρόγραμμα Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialization έτυχε ιδιαίτερης ανταπόκρισης μεταξύ των συνεργατών της Oracle, οι οποίοι επιδιώκουν καλύτερη διαφοροποίηση στην αγορά, αύξηση πελατών και βελτίωση της κερδοφορίας.

Έγιναν διαθέσιμες έξι νέες Εξειδικεύσεις για τους συνεργάτες στο portal του OPN, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των Εξειδικεύσεων του OPN στις 50 από την έναρξη του προγράμματος τον περασμένο Δεκέμβριο. Από εφαρμογές έως δίσκους, οι διευρυμένες δυνατότητες παρέχουν στους συνεργάτες τους πόρους και την υποστήριξη που χρειάζονται για να διαφοροποιηθούν και να αναγνωριστούν για τις επενδύσεις τους, ώστε οι πελάτες να τους επιλέγουν ως τους προτιμώμενους προμηθευτές λύσεων της Oracle. Σήμερα, το πρόγραμμα OPN Specialization έχει να επιδείξει: α) περισσότερους από 200 Εξειδικευμένους συνεργάτες, β) περισσότερους από 27.000 Ειδικούς του OPN και γ) πάνω από 5.000 ειδικούς στον τομέα της υλοποίησης.

Ο Judson Althoff, Oracle Senior Vice President, Worldwide Alliances & Channels and Embedded Sales, δήλωσε: «Το OPN Specialized αποτέλεσε την πιο σημαντική εξέλιξη του προγράμματος OPN την τελευταία δεκαετία. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συνεργάτες την ευκαιρία να επιτύχουν τη διαφοροποίηση και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζονται για να ξεχωρίσουν στην αγορά».