Η Veeam, εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για τη διαχείριση δεδομένων, ενισχύθηκε με 500 εκατ. δολάρια επενδυτικό κεφάλαιο από την Insight Venture Partners.

Η νέα χρηματοδότηση θα επιτρέψει στην εταιρεία να επιταχύνει την επόμενη φάση επέκτασης των δραστηριοτήτων της, εστιάζοντας στην οργανική ανάπτυξη με την αρωγή της καινοτομίας στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και της γεωγραφικής της επέκτασης, όπως και της διεξαγωγής συγχωνεύσεων και εξαγορών σε παρακείμενες αγορές. Η Veeam, με τζίρο της τάξης των 1 δισ. δολαρίων, διαθέτει πάνω από 325.000 πελάτες παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της επένδυσης, ο Michael Triplett, Managing Director της Insight Venture Partners, θα συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Veeam.