Στα επίπεδα των 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανήλθε κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους το συνολικό ποσό που επενδύθηκε σε fintech εταιρείες παγκοσμίως.

Μέγεθος αυξημένο κατά 67% σε ετήσια βάση. Σε σειρά μελετών οι fintech εταιρείες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τις disruptive και τις συνεργατικές. Οι μεν πρώτες ανταγωνίζονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ οι δεύτερες στοχεύουν σε αυτά ως πελάτες. Στην Ευρώπη, οι disruptors λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσά επένδυσης, καθώς αυτά αυξήθηκαν από 62% πριν από μια εξαετία σε 86% πέρυσι. Όσο για τη Βόρειο Αμερική, οι συνεργατικές fintech προσπάθειες κινούνται με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο, καθώς το επίπεδο των επενδύσεων από 40% το 2010, διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 60% το 2015.