Το δίκτυο 5G της Κίνας καλύπτει πλέον κάθε πόλη και κωμόπολη της χώρας, καθώς και περισσότερο από το 90% των χωριών της, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η Κίνα έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών και επικοινωνιών, με 3,84 εκατομμύρια σταθμούς βάσης 5G, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% του παγκόσμιου συνόλου, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής.

Από την έκδοση της πρώτης παρτίδας αδειών 5G στην Κίνα για εμπορική χρήση πριν από πέντε χρόνια, η τεχνολογία 5G έχει ενσωματωθεί σε διάφορους τομείς όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, η εξόρυξη, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, με μεγάλης κλίμακας προώθηση και εφαρμογή.