Πρόκειται για τρεις τομείς που μας απασχολούν τα τελευταία πολλά χρόνια, όντας στην επικαιρότητα. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι περισσότερο στην επικαιρότητα παρά σε εφαρμογή.

Πέρα από τις εταιρείες που είναι πραγματικά πρωτοπόρες, οι υπόλοιπες είναι καταδικασμένες να ακολουθήσουν σε ό,τι αφορά τους κρίσιμους αυτούς τομείς. Θα ακολουθήσουν ή δεν θα υπάρχουν, καθώς παρά τις καθυστερήσεις, το adoption είναι βέβαιο για όλους. Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες για τους οποίους ακούμε για το IoT, αλλά… δεν το βλέπουμε; Ίσως, θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο η κάθε μια από τις παραπάνω τεχνολογίες επηρεάζει την υιοθέτηση της άλλης. Έτσι, για να δούμε σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή το IoT θα πρέπει να γίνει διαθέσιμο το 5G. Με τον τρόπο αυτό, με την ασύρματη και με ελάχιστο lag επικοινωνία μεταξύ του access point και του σταθμού επεξεργασίας, το IoT μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει την οραματική μορφή του. Ο τεράστιος αριθμός δεδομένων που παράγονται από τους αισθητήρες μπορούν στην ουσία να αξιοποιηθούν μόνο με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τη χρήση της, μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα, που σήμερα είναι «αόρατα», μέσω της μεταχρονολογημένης επεξεργασίας τους, μετά από το event από το οποίο συλλέχθηκαν. Ο έλεγχος όμως δεδομένων σε καταστάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, απαιτεί επεξεργασίες σε πραγματικό χρόνο.

Με δεδομένα ότι οι αισθητήρες είναι ήδη διαθέσιμοι και ότι η AΙ αξιοποιείται τόσο περισσότερο, όσο περισσότερα δεδομένα έχει στη διάθεσή της, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, το πρώτο βήμα για την επέκταση του IoT, σε μια σειρά από τομείς, είναι η υιοθέτηση του 5G. Τεχνολογικά, είμαστε επαρκείς στο 5G, σε ό,τι αφορά τις σημερινές απαιτήσεις και αυτές που θα προκύψουν στο εγγύς μέλλον. Το θέμα είναι, ποιος θα κάνει την επένδυση. Αυτός δεν είναι προβληματισμός που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα – όπου μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι και, εν μέρει, δικαιολογημένος– αλλά, από όσο μπορώ να γνωρίζω, είναι και ευρωπαϊκός. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει ακόμη και σε χώρες που είναι ιδιαίτερα προηγμένες τεχνολογικά, όπως η Γερμανία, στις οποίες τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι άμεσα.