Το Great Place to Work Hellas ολοκλήρωσε για 13η συνεχή χρονιά την έρευνα Best Workplaces, τη μεγαλύτερη αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, η οποία διεξήχθη με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, διακρίνονται φέτος 23 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους: 10 «μεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους, 10 «μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν 50-250 εργαζόμενους και 3 «μικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν 20-49 εργαζόμενους.

Μεταξύ των εταιρειών που διακρίθηκαν στη πρώτη κατηγορία είναι και η Accenture στην 10η θέση, στην δέυτερη κατηγορία οι εταιρείες Microsoft Hellas, Epsilon Net και TRAVELPLANET24 στις θέσεις 3, 6 και 8 αντίστοιχα και στην τρίτη κατηγορία οι εταιρείες SAS Institute και PCS στην 1η και 2η θέση. Η αξιολόγηση των εταιρειών ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 51 εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες στο σύνολό τους απασχολούν 21.822 εργαζόμενους. Η έρευνα η οποία διεξάγεται με ανώνυμα ερωτηματολόγια, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία τους.