Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, γνωστοποίησαν την έκδοση της Πρόσκλησης 31, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά σε πράξεις φορέων πολιτισμού.

 Υποβολή προτάσεων από την Παρασκευή 21η Οκτωβρίου 2011 και λήξη υποβολής προτάσεων την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011.