Νέα έργα προμήθειας εκπαιδευτικού λογισμικού σε Ελλάδα και Κύπρο, προϋπολογισμού περί τα 600.000 ευρώ, ανέλαβε η MLS Πληροφορική.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διαγωνισμών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κατακυρώθηκε στην εταιρεία η προμήθεια οκτώ λογισμικών συνολικού προϋπολογισμού 460.000 ευρώ, ενώ στο πλαίσιο αντίστοιχου διαγωνισμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδας η MLS ανέλαβε την προμήθεια ενός επιπλέον λογισμικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Το σύνολο των έργων της MLS Πληροφορική στον τομέα του εκπαιδευτικού λογισμικού σε Ελλάδα και Κύπρο ξεπερνά πλέον τα 2,6 εκατ. ευρώ.